Nieuws
5 april 2022

Zuid-Afrikaanse pelletfabriek volledig eigendom van Pellet Tech Africa, ondersteund door FinCo Fuel

Coega Biomass Centre

Vanaf februari 2022 is Pellet Tech Africa, een samenwerkingsverband van iLive SA en Partners for Innovation, eigenaar van het Coega Biomass Center, de pelletfabriek in Gqeberha (Port Elizabeth), Zuid-Afrika. Dit is mogelijk gemaakt door financiering van FinCo Fuel Group en Partners for Innovation. De financiële afronding voor de renovatie van de fabriek wordt in juni 2022 verwacht. De fabriek, met een jaarlijkse capaciteit van 120 kton, zal naar verwachting in het najaar van 2022 operationeel zijn.

Pellet Tech Africa heeft onlangs een leveringsovereenkomst getekend voor biomassagrondstoffen en een voorlopige afnameovereenkomst met een Europese klant voor de levering van witte pellets. Deze leverings- en afnameovereenkomsten leggen een solide basis voor de renovatie van de Coega Biomass Centre (CBC)-fabriek.

Winstgevende keten

Het doel van het Coega Biomass Centre is het ontwikkelen van een winstgevende toeleveringsketen van grondstoffen uit biomassa-reststromen. Hierdoor krijgen lokale gemeenschappen en internationale markten toegang tot schone en betaalbare energie. De fabriek bevindt zich in de Coega Development Zone in Port Elizabeth, dat bedoeld is om buitenlandse investeringen aan te trekken om de lokale economische groei te stimuleren.

Voorbereidende activiteiten

Sinds de overname van de stilgelegde pelletfabriek in 2020 zijn verschillende voorbereidende studies uitgevoerd om de economische, sociaaleconomische en technische haalbaarheid en de impact van de fabriek in de regio te bepalen.
Er zijn voor minimaal 10 jaar voldoende grondstoffen beschikbaar. Alien Invasive Plants (IAP’s) zullen een belangrijke grondstof worden voor de productie van pellets. Schattingen uit studies tonen aan dat de capaciteit van de fabriek voldoende zal zijn om 900 ha per jaar van AIP’s te zuiveren, waardoor tot 3 miljoen m³ water bespaard kan worden. De leveringscontracten voor grondstoffen voor de eerste 2,5 jaar van productie zijn getekend. Testen hebben uitgewezen dat de pellets voldoen aan de internationale kwaliteits- en Europese duurzaamheidseisen.

Duurzame ambities

Als leverancier van duurzame transportbrandstoffen zet FinCo Fuel zich in voor het verminderen van de CO2-uitstoot en het verbeteren van sociaaleconomische omstandigheden. Het financieren van de heropstart van de pelletfabriek CBC past binnen de ambitie van FinCo om een ​​sleutelrol te spelen in de keten. Dit omvat toegang tot biomassaresiduen, het duurzaam oogsten en verwerken van het materiaal en de conversie naar koolstofarme transportbrandstoffen.
iLive SA is in 2010 opgericht om groene brandstofprojecten te realiseren. De overname van CBC is het begin van de productie van vaste brandstoffen voor iLive SA en zijn routekaart naar geavanceerde productie van hernieuwbare vloeibare brandstoffen.
Voor Partners for Innovation zijn de financiering en het eigendom een ​​logische vervolgstap op haar projectontwikkelingsactiviteiten en ambities bij het realiseren van duurzame milieu- en sociaaleconomische effecten.

Najaar 2022 operationeel

De fabriek zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2022 operationeel zijn. Wanneer deze volledig operationeel is, zal CBC meer dan 600 banen creëren in de oogst, logistiek en de pelletfabriek zelf. Witte pellets zijn geschikt om te worden verbrand in schone kooktoestellen, in industriële ovens voor stoom- en energieopwekking en als vervanging voor steenkool om elektriciteit of biobrandstoffen te produceren. Het consortium overweegt ook om torrefactietechnologie in de fabriek te introduceren om zwarte (getorrificeerde) pellets te produceren. Deze pellets zijn uitermate geschikt om steenkool te vervangen.

Lees meer over het Coega Biomassa Centrum op onze projectpagina of bezoek de website

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Emiel Hanekamp.

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Emiel Hanekamp +31 (0)6 5154 2539