Nieuws
3 december 2021

Supermarkten goed op weg naar duurzaam verpakken

Supermarkten verpakkingSupermarkten boeken vooruitgang met de preventie en hergebruik van verpakkingen, design for recycling en het toepassen van gerecyclede kunststoffen. Er valt nog veel te doen, zeker als het gaat om kunststof (voedsel)verpakkingen. Dit blijkt uit de CBL verpakkingsrapportage 2020 die Partners for Innovation heeft opgesteld.

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) heeft in 2019 zes doelstellingen voor 2022 en 2025 geformuleerd om de omvang van het verpakkingsmateriaal te verminderen en de recyclebaarheid en toepassing van gerecycled materiaal te vergroten. De Verpakkingsrapportage 2020 is een nulmeting waarin de stand van zaken in 2020 is weergegeven.  Jennifer Muller, Manager Duurzaamheid van het CBL: “De supermarkten, aangesloten bij het CBL, zijn vastberaden voortdurend aan verbeteringen te werken. Zo zal zowel in de eigen ketens als met andere ketenpartijen, zoals leveranciers, recyclers, sorteerders en afvalverwerkers, gekeken worden hoe de doelstellingen van 2022 en 2025 volledig behaald kunnen worden.”

Recyclebaar

Het CBL wil dat in 2022 80% van alle primaire en secundaire verpakkingsmaterialen goed recyclebaar is. In 2020 was 82% van de verpakkingen recyclebaar. Daarmee is de doelstelling voor 2022 dus al behaald. Er is nog wel werk aan de winkel. Secundaire verpakkingen zijn goed recyclebaar. Voor primaire verpakkingen liggen nog de nodige uitdagingen voor de branche met een recyclebaarheidsscore van 62% en dan vooral voor kunststof verpakkingen waarvan slechts 31% recyclebaar is.

Duurzaam papier en karton

Het doel om volgend jaar 80% van het papier en karton in primaire en secundaire verpakkingen uit FSC/PEFC gecertificeerd of gerecycled materiaal te laten bestaan, is al bereikt: in 2020 was namelijk 89% van de verpakkingsmaterialen van duurzame herkomst. Opnieuw scoren secundaire verpakkingen met 94% beduidend beter dan de 53% van de primaire verpakkingen.

Toepassing gerecycled kunststof

Met PET-flessen gaat het ook de goede kant op. Het streven om in PET-flessen en -trays gemiddeld 40% recycled materiaal te gebruiken, is gehaald. Lastiger blijkt het om in de andere primaire en secundaire kunststof verpakkingen, in 2022 15% gerecycled materiaal toe te passen. In 2020 ging het om gemiddeld 5% in primaire verpakkingen. Voor secundaire verpakkingen was niet voldoende data beschikbaar voor een betrouwbare rapportage. Deze doelstelling betekent dus nog een grote uitdaging voor de branche.

Weggooiwijzer

Voor de weggooiwijzer lopen de resultaten tussen de verschillende retailers sterk uiteen. Sommige hebben de beoogde 100% al bereikt, andere nog niet omdat zij met internationale verpakkingen te maken hebben. Over de gewenste gewichtsreductie van 10% in 2022 valt nog niets te zeggen omdat 2020 het referentiejaar is.

Meer weten?

Lees het persbericht van CBL of download hier de CBL verpakkingsrapportage 2020.

Meer informatie? Lees het brancheplan duurzaam verpakken van het CBL of neem contact op met Joska Sesink.

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 2157 4702
Emiel Hanekamp +31 (0)6 5154 2539