Nieuws
23 mei 2023

Subsidieregeling Circulaire Economie geopend

Subsidieregeling circulaire economie

Sinds 22 mei is de nieuwe subsidieronde van de Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie geopend. Deze regeling is bestemd voor de ontwikkeling van circulaire producten, diensten en processen in de maakindustrie, de bouw en voor consumptiegoederen. Ook is geld beschikbaar voor onderzoek naar consumentengedrag en business- en verdienmodellen. Partners for Innovation kan u ondersteunen bij het opzetten van een onderzoeksproject, het vinden van samenwerkingspartners en het aanvragen van deze subsidie.

De Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie (KIA-CE) stimuleert de ontwikkeling van kennis en innovatie die nodig is om tot een circulaire economie te komen. Eén van de instrumenten is de subsidieregeling KIA-CE.

Tussen 22 mei en 7 september is de derde tender van deze regeling geopend. In totaal is 2,5 miljoen euro budget beschikbaar voor technologisch onderzoek en ontwikkeling van nieuwe of sterk verbeterde producten, diensten en processen. En voor onderzoek naar consumentengedrag, bedrijfs- en verdienmodellen.

De regeling is bedoeld voor bedrijven die daarbij samenwerken met andere bedrijven of onderzoeksinstellingen. Het gaat om industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling, waarvan de resultaten uiterlijk in 2033 in Nederland op de markt worden toegepast. Dus niet om fundamenteel onderzoek en evenmin om demonstratieprojecten. Per aanvraag geldt een maximum bedrag van € 500.000.

Wij kunnen helpen

Partners for Innovation heeft een team dat zich heeft gespecialiseerd in alle aspecten van de circulaire economie. Van het ontwikkelen van een passende strategie tot circulair ontwerpen en ondernemen en het gedrag van eindgebruikers. We hebben veel ervaring met het opzetten van projecten met meerdere partijen, het begeleiden van een volledige en tijdige aanvraag en het projectmanagement. Bedrijven die willen investeren in de transitie naar een circulaire economie en die het aan kennis en tijd ontbreekt, kunnen een beroep op ons doen.

Meer informatie

Op 1 juni wordt in Amersfoort een informatiebijeenkomst georganiseerd, waarin de regels en voorwaarden van de subsidieregeling worden uitgelegd, de deelnemers hun projectidee kunnen laten toetsen en zich alvast kunnen orienteren op samenwerkingsverbanden. Klik hier voor meer informatie over de regeling en over de informatiebijeenkomst.

Benieuwd hoe wij u kunnen ondersteunen? Neem dan contact op met Flora Poppelaars of Jannes Nelissen. Lees onze pagina over Projectontwikkeling en financiering over onze aanpak en voor voorbeelden.

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Flora Poppelaars +31 (0)6 1432 9888
Jannes Nelissen +31 (0)6 3830 8578