Nieuws
29 juli 2022

Rioolbuizen van 100% gerecycled PVC niet beste optie

RioolbuizenOm de milieu impact van PVC-rioolbuizen te verlagen zou het mooi zijn om alleen nog gerecycled PVC te gebruiken. Er is echter onvoldoende gerecycled PVC beschikbaar en met strengere loodnormen op komst moet oud PVC worden verpakt in andere materialen. Producenten en overheden kunnen wel kiezen voor alternatieve oplossingen. Dat blijkt uit een verkenning die Partners for Innovation voor Rijkswaterstaat en MVO Nederland heeft uitgevoerd.  

Zo’n 80% van de buizen voor buitenriolering en huisaansluitingen in Nederland is gemaakt van PVC. Al een aantal decennia wordt recyclaat toegepast in deze buizen. Momenteel is dit gemiddeld 40%. Met de huidige verduurzamingsopgave rijst de vraag of dat wel genoeg is. Rijkswaterstaat en MVO Nederland hebben Partners for Innovation gevraagd een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden om rioolbuizen voor de Nederlandse markt te verduurzamen.

Den Bosch

Op dit moment worden op experimentele schaal wel volledige gerecyclede PVC-buizen toegepast. Het bekendste voorbeeld is in Den Bosch, waar een rioleringssysteem voor 54 tijdelijke huurwoningen uit 100% gerecycled PVC bestaat. De eerste ervaringen zijn erg positief en de gemeente heeft veel vertrouwen in het gebruik van het materiaal. De kostprijs van de buizen ligt wel hoger.

LCA-quickscan

Voor de verkenning is eerst een quickscan uitgevoerd naar de milieu impact van vijf buizen van verschillende kunststoffen (PVC, PE en PP), recycling percentages en diameters. Uit deze LCA-quickscan blijkt dat het sterk verhogen van het percentage recyclaat in PVC-buizen de meest effectieve manier is om de milieu impact van buizen te verlagen. De grootste impact van een PVC-buis zit namelijk in de productie van virgin PVC.

Daar staat tegenover dat er significante belemmeringen zijn om dit te realiseren. In de eerste plaats is onvoldoende gerecycled PVC beschikbaar. Daarnaast bevatten PVC producten van voor het jaar 2000 lood als stabilisator. Als de Europese commissie de nieuwe, strenge loodnorm ook voor rioolbuizen doorvoert, mogen buizen van 100% gerecycled PVC naar alle waarschijnlijkheid niet meer worden toegepast. Dan zal het gerecyclede PVC omhuld moeten worden met een materiaal zonder lood of mag het helemaal niet meer worden gebruikt.

Alternatieve oplossingen

Daarom zijn ook andere oplossingsrichtingen verkend. Er blijkt niet één kant en klare oplossing, het zal gaan om een combinatie van inspanningen. Om rioolbuizen te verduurzamen is actie nodig:

  1. Minimaliseer het volume van virgin PVC dat op de markt wordt gebracht.
  • Maximaliseer het percentage recyclaat in PVC-buizen door innovaties, voorbereiding op de loodnorm en certificering
  • Vul PVC-buizen van recyclaat aan met alternatieven zoals biobased of circular attributed PVC, buizen van 100% rPE, biobased PP en PE en virgin PP
  1. Vergroot het beschikbare volume gerecycled PVC door de inzameling en sortering van PVC te verbeteren en door lood uit oud PVC te verwijderen.

Dutch Circular Polymer Valley

De aanleiding voor deze studie is mede ingegeven door een vraag van de gemeentes Zwolle en Hardenberg. De regio Zwolle is een hotspot voor circulaire kunststoffen. Dutch Circular Polymer Valley (DCPV) is in het leven geroepen om deze ambitie waar te maken. Het programma wordt gefinancierd vanuit Provincie Overijssel, de Regio Deal Regio Zwolle, Cirkelwaarde en een aantal gemeenten. Binnen het programma ondersteunt Partners for Innovation gemeenten, de provincie en bedrijven bij de inkoop en ontwikkeling van producten van kunststofrecyclaat voor de publieke ruimte binnen het project Re:place. Vanuit de gemeente Zwolle en Hardenberg is de vraag ontstaan naar duurzamere (riolerings)buizen, bijvoorbeeld van 100% recyclaat. Na een initieel gesprek met BureauLeiding, de brancheorganisatie van de meerderheid van de Nederlandse buizenproducenten, bleek dat dit een complex vraagstuk is.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over deze studie of DCPV contact op met Ingeborg Gort of Jos Vlugter. Meer weten hoe we u kunnen ondersteunen met een LCA-quickscan of een uitgebreide milieu impactstudie? Neem dan  contact op met Jannes Nelissen of Tim de Ruiter.

 

 

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Ingeborg Gort +31 (0)6 3933 3524
Jos Vlugter +31 (0)6 1829 9541