Nieuws
7 november 2022

Recyclaat in de publieke ruimte – demonstratiepilots

Recyclaat in openbare ruimteOnze steden zijn toe aan verandering. Hoe sneller hoe beter. We nodigen wijkbeheerders, klimaatteams en circulaire economie ambassadeurs van gemeenten uit om mee te komen bouwen. Kom daarom op 24 november naar De Enk in Zwolle naar de bijeenkomst ‘Recyclaat in de publieke ruimte’ en denk mee over hoe je straten en wijken snel en flexibel groen, klimaatadaptief, participatief en duurzaam kunt inrichten. 

 De nieuwe stad

Stedelijke verdichting neemt toe en onze versteende stedelijke omgeving wordt steeds warmer. We laten al het water wegvloeien in riolen en er is nauwelijks plek voor biodiversiteit. De functie van de stedelijke ruimte verandert. Langzaam wordt de auto naar de randen van de stad verbannen. Dat biedt kansen. We kunnen ons op korte afstanden veel efficiënter, gezonder en prettiger te voet per fiets of per OV verplaatsen. En onze ruimte gebruiken voor ontmoeting en ontspanning.
 

De meebewegende stad

Tijdens de pandemie zijn veel steden versneld gaan experimenteren met het anders inrichten van de openbare ruimte. Meer plek voor fietspaden en voetgangers. Een uitdaging is dat veel stakeholders samen veel keuzes moeten maken over zaken waar niet iedereen eenzelfde beeld bij heeft en die voor vele jaren het straatbeeld zullen gaan bepalen. Vanuit Innovatiesessies met gemeenten over de duurzame inrichting van de publieke ruimte heeft StudioMOM de opdracht gekregen een aantal concepten hiervoor uit te werken samen met Save Plastics. De modulaire en uitwisselbare opzet van het concept ‘City Parasite’ maakt het keuzeproces gemakkelijker en flexibeler. 

Zo werkt City Parasite

City Parasite is een toolbox voor ruimtelijke verandering. Het bestaat uit elementen waarmee gemeenten en bewoners snel en flexibel de ruimte anders kunnen indelen en nieuwe functies kunnen geven.  

 City Parasite levert een bijdrage aan de broodnodige transitie door: 

  • Herbestemming van de openbare ruimte op een snelle en flexibele manier, door het combineren van functies met modulaire bouwblokken 
  • Klimaatadaptatie d.m.v. ruimte voor planten, dieren en water binnen de bouwblokken.  
  • Ruimte voor meer sociale cohesie in de wijk met participatie en draagvlak van de bewoners. De toolbox stelt hen in staat samen keuzes te maken over hun leefomgeving 
  • De uitstoot van CO2 en het gebruik van fossiele grondstoffen te verminderen door gerecyclede kunststoffen toe te passen

Het materiaal  

Van al het ingezamelde huishoudelijke plastic wordt maar een deel opnieuw gebruikt, de rest wordt verbrand. Dat betekent meer CO2-uitstoot en verlies van bruikbare grondstoffen. City Parasite maakt gebruik van de stroom moeilijk recyclebare plastics, zodat we het materiaal een nuttige functie geven en de CO2-emissie besparen. Het gerecyclede materiaal heeft een rauwe natuurlijke uitstraling, is onderhoudsvrij en laat zich goed combineren met bijvoorbeeld Corte staal of verduurzaamd hout. City Parasite is zo ontworpen dat het lokaal en met korte ketens geproduceerd kan worden. Hiermee helpt City Parasite mee aan het versnellen van de circulaire economie binnen de kunststofsector.  

 We nodigen je uit mee te komen bouwen!

We nodigen wijkbeheerders, klimaatteams en circulaire economie ambassadeurs van gemeenten in de Regio Zwolle, maar ook daarbuiten, uit om zich te laten inspireren en na te denken over mogelijke straten en wijken waarin er een pilot gestart kan worden met City Parasite. Voor de begeleiding van de eerste pilots is  budget beschikbaar. 

24 november, 14:00 – 16:00  

De Enk, Enkstraat 67 8012 VA Zwolle 

 Meld je hier snel aan!

 Programma

14:00 – 14:20 Welkom & introductie 

14:20 – 14:50 Presentatie City Parasite 

14:50 – 15:20 Werksessie Bouwen met City Parasite deel 1 – deelnemers denken na over implementatie 

15:20 – 15:50 Werksessie Bouwen met City Parasite deel 2 – deelnemers presenteren hun bevindingen 

15:50 – 16:00 Afsluiting 

 Dutch Circulair Polymer Valley

Dit evenement wordt georganiseerd binnen het Dutch Circular Polymer Valley Programma door Partners for Innovation in samenwerking met StudioMOM en Save Plastics. 

Dutch Circular Polymer Valley is een samenwerkingsverband van overheden, bedrijven en kennisinstellingen in de regio Zwolle. Samen met ondernemers stimuleren wij innovaties en samenwerking om het aandeel gerecycled kunststof materiaal te laten stijgen. Ons doel is om een circulaire, toekomstbestendige en concurrerende kunststofsector te realiseren. 

Neem voor meer informatie contact op met Ingeborg Gort of Jos Vlugter.

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Ingeborg Gort +31 (0)6 3933 3524
Jos Vlugter +31 (0)6 1829 9541