Publicaties
20 december 2022

Afwegingskader Regelgeving kunststofproducten voor eenmalig gebruik

Single Use PlasticsHet Ministerie van IenW heeft het ‘Afwegingskader Regelgeving kunststofproducten voor eenmalig gebruik’ gepubliceerd.  Dit Afwegingskader is voor een belangrijk deel gebaseerd op een advies dat Partners for Innovation en Rebel hebben uitgebracht.

Vanaf 1 januari 2023 worden de regels voor het eenmalig gebruik van kunststofproducten en materialen verder aangescherpt. Ging het in de eerste fase vooral om het verbod op wegwerpproducten als rietjes en plastic bestek en om de markering die moet worden aangebracht, nu zijn vooral voedselverpakkingen aan de beurt.

Volume en porties

De implicaties van de richtlijn voor verpakkingen zijn ingrijpend, zowel praktisch als financieel. De belangrijkste vraag die de sector zich stelt is welke verpakkingen nu precies onder de richtlijn vallen. Doorslaggevend hierbij is de vraag waar de inhoud van verpakkingen geconsumeerd wordt en of de verpakking de neiging heeft om als zwerfafval te eindigen. Dit wordt onder meer beïnvloed door het volume en het aantal porties dat een verpakking bevat.

Om meer helderheid te geven over waar iedereen zich aan te houden heeft, heeft het ministerie het ‘Afwegingskader Regelgeving kunststofproducten voor eenmalig gebruik’ opgesteld. Dit afwegingskader bevat beslisbomen, definities en talrijke voorbeelden voor vormvaste voedselverpakkingen, zakjes en wikkels, drinkbekers en drankverpakkingen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de SUP-regeling en hoe wij u kunnen ondersteunen bij de uitvoering? Lees onze themapagina over Single Use Plastics of neem contact op met Siem Haffmans of Jannes Nelissen.

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 2157 4702
Jannes Nelissen +31 (0)6 3830 8578