Publicaties
7 september 2021

Actieplan Toepassen Recyclaat

Actieplan Toepassen Kunststof RecylaatIn het Actieplan Toepassen Recyclaat hebben alle partijen uit de keten vijftien noodzakelijke acties geformuleerd om het grondstoffengebruik sneller te verminderen. Als vervolg op het Grondstoffenakkoord zijn in 2018 vijf Transitieagenda’s opgesteld om de transitie naar een circulaire economie vorm te geven. De Transitieagenda kunststoffen komt nu een actieplan.  In het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair 2050’ staat de ambitie om het grondstoffengebruik in 2030 te halveren. Voor kunststoffen betekent dit de inzet van 1 miljard kilo gerecyclede plastics in 2030. Dat zijn 26.000 volle vrachtwagens.

Volgens de betrokkenen heeft het bevorderen van de vraag naar kunststofrecyclaat de hoogste prioriteit. Daarnaast moeten ook het aanbod, de ketensamenwerking, de marktvoorwaarden en economische prikkels versterkt worden. Op 6 september overhandigde Jos Keurentjes namens  het Transitieteam Kunststoffen, de NRK en alle deelnemende bedrijven, online het Actieplan aan de bewindsman van D66.

Het plan is in opdracht van het Transitieteam Kunststoffen opgesteld door Partners for Innovation in samenwerking met NRK, Polymer Science Park en het trekkersteam. Daarnaast hebben bedrijven uit de kunststofketen, ngo’s, kennisinstellingen en overheden hun inbreng geleverd.

Download het Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat.

Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen kunt u contact opnemen met Siem Haffmans.

Meer weten over de toepassing van gerecyclede kunststoffen? Bekijk onze pagina over circulaire kunststoffen of neem contact op met Ingeborg Gort.

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 2157 4702