Publicaties
24 april 2023

Actieplan Design for Recycling kunststofverpakkingen

Actieplan Design for Recycling Kunststof verpakkingen

Het Afvalfonds Verpakkingen heeft het Actieplan Design for Recycling gelanceerd. Het plan bevat de meest kansrijke ontwerpoplossingen om kunststof verpakkingen beter recyclebaar te maken. Partners for Innovation heeft dit actieplan voor het Afvalfonds opgesteld met hulp van partijen in de keten, waaronder de NRVD, Recycling Netwerk Benelux, NRK , Plastic Pact NL en FNLI.

In 2021 concludeerde de WUR uit onderzoek voor de NRVD dat slechts 27% van de kunststof verpakkingen in Nederland goed recyclebaar was. Het Afvalfonds en het KIDV streven ernaar om in 2025 dit percentage tot minstens 50% te verhogen. Om dat doel te behalen heeft het Afvalfonds ons een actieplan laten opstellen om verpakkingen zo te ontwerpen dat ze geschikt zijn om te recyclen.

Neem voor meer informatie contact op met Siem Haffmans, Jannes Nelissen of Tim de Ruijter.

Download  het Actieplan Design for Recycling kunststofverpakkingen.

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 2157 4702
Jannes Nelissen +31 (0)6 3830 8578