Moonshot Circulaire Vloerbedekking

Project

Moonshot Circulaire Vloerbedekking

Samenwerken in de keten

Vloerbedekking kent veel circulaire uitdagingen. De meeste vloerbedekkingstypen worden gemaakt van een combinatie van verschillende materialen van fossiele en niet-circulaire grondstoffen, die moeilijk te scheiden zijn. Ze worden vaak vastgelijmd aan de vloer en zijn moeilijk te verwijderen. Afgedankte tapijten, laminaat, vinyl, hout en tegelvloeren worden nauwelijks hergebruikt en eindigen in de cementoven of afvalenergiecentrale.

Komende jaren zal veel moeten gebeuren om daadwerkelijk stappen te zetten op het gebied van ‘design for recycling’, duurzame productie, (her)gebruik en het inzamelen en de circulaire verwerking van afgedankte vloerbedekkingen.

Om de transitie naar circulaire vloerbedekking te versnellen is het Versnellingshuis Nederland Circulair! gestart met het Moonshot project Circulaire Vloerbedekking. Partners for Innovation treedt op als projectbegeleider en ondersteunt de brancheverenigingen en een groep koplopers bij:

  • het verbreden van de ketensamenwerking
  • het delen van kennis
  • het bundelen van krachten met andere stakeholders

Ook biedt dit project mogelijkheden om van Nederlandse initiatieven met ontwikkelingen op Europees niveau af te stemmen.

Het project bestaat uit een verkennende, uitvoering en opschalingsfase. In de verkennende fase werken de partijen in diverse werkgroepen aan twee actielijnen:

  • Ontwerprichtlijnen – Het doel hiervan is om voor alle deelnemende vloertypen ontwerprichtlijnen te ontwikkelen. Deze richtlijnen worden door de deelnemers toegepast om in het ontwerp van hun producten meer circulaire grondstoffen in te kunnen zetten, producten langer te gebruiken en te hergebruiken en producten geschikt te maken voor toekomstige recycling. De resultaten zullen ook worden gedeeld met het Ministerie van IenW, als input voor de invulling van een mogelijke (vrijwillige) producentenverantwoordelijkheid.
  • Inzameling en Recycling- Deze actielijn heeft als doel dat in 2025 een landelijk dekkend inzamelsysteem en recyclingroute beschikbaar is voor de verschillende vloerbedekkingstypen. Hiertoe worden pilots geïnitieerd voor het inzamelen en recyclen van verschillende reststromen. Dit kan zowel binnen Nederland als in Europees verband worden opgepakt.

Uit deze verkenning volgen een roadmap en projectplannen voor alle vloertypes, waarmee de bedrijven aan de slag kunnen.

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

In 2020 is in opdracht van het Ministerie van IenW, een verkenning uittgevoerd naar de mogelijkheden voor een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor tapijt en andere vloerbedekking. Dit onderzoek is door ons uitgevoerd, in samenwerking met Modint en andere brancheverenigingen en zo’n 25 bedrijven, waaronder Interface, Tarkett, Forbo, Mosa en Unilin.  We waren eveneens betrokken bij het Closed Loop Carpet project van Desso/Tarkett.

Wilt u meer weten over hoe we u kunnen ondersteunen bij ketenprojecten, circulaire vloerbedekking of UPV, neem dan contact op met Siem Haffmans, Flora Poppelaars of Jos Vlugter.

Met dit project dragen we bij aan de volgende Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties:

 
Projecten

Gerelateerde
projecten

Bekijk ook onze andere projecten.

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 2157 4702
Jos Vlugter