Nieuws
13 december 2022

Praktische aanpak versnelt transitie landelijk gebied

Brabantse bodemHerstel van biodiversiteit is niet alleen nodig in Natura 2000- en de overgangsgebieden, maar in het hele landelijke gebied. Dit betekent de transitie naar een natuurinclusief landschap. Dit is de sleutel voor succes van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG), dat de internationale doelen van natuur, water en klimaat integraal en gebiedsgericht wil aanpakken. Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en All4biodiversity hebben een handige toolbox ontwikkeld om dit mogelijk te maken.

Veel partijen die betrokken zijn bij biodiversiteitsherstel troffen elkaar daarom tijdens een bijeenkomst op 8 december in Vught. De belangrijkste vraag die tijdens de presentaties, paneldiscussie en workshops voorlag, was hoe het NLPG een succes kan worden. En hoe de best practices, tools en kennis van het LIFE IP programma All4Biodiversity daarbij kunnen helpen. Het NPLG  gaat samen met provincies, waterschappen, gemeenten en maatschappelijke partners, (agrarisch) ondernemers, grondeigenaren en grondgebruikers op zoek naar oplossingen per gebied. Uiterlijk 1 juli 2023 moeten provincies hun eerste versie van de plannen per gebied klaar hebben. Het rijk stelt hiervoor ruim 24 miljard euro beschikbaar.

Anders durven kijken

Om een natuurinclusief landschap kans van slagen te geven, moet de agrariërs perspectief en een reëel verdienmodel geboden worden. Keukentafelgesprekken en boeren belonen op basis van de prestaties die ze op bedrijfsniveau leveren, helpt om hen mee te krijgen. Het gaat tenslotte om hun gronden. Het creëren van verbinding en persoonlijke gesprekken zorgt voor een betere samenwerking en het openstaan voor alternatieven. De provincie Gelderland kijkt in elk geval terug op interessante gesprekken met enthousiaste boeren.

Steeds meer boeren durven anders te kijken. Maar omdat het huidige systeem buiten de boeren nog steeds is gericht op productie, en niet op waarde in de vorm van natuurlijk kapitaal, is het lastig om oude gewoonten af te schudden en als vanzelfsprekend in te zetten op natuurinclusief. Daar is ook de inzet van consumenten en andere spelers voor nodig.

Wat verder helpt zijn Quick Wins. Hierdoor kun je laten zien wat er mogelijk is en anderen inspireren. Er zijn al veel gebiedsprocessen aan de gang. De boodschap is om niet te lang te wachten en vooral te kijken wat je nu al kunt doen om de doelen te halen. Adaptief en iteratief. Niet alleen in de landbouw maar ook bij infrastructuur en andere sectoren.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over het project All4biodiversity of, het Deltaplan Biodiversiteitsherstel contact op met Francisca Demmendal-Wit.

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Francisca Demmendal-Wit +31 (0)6 49 21 74 00