Nieuws
11 oktober 2022

Partners for Innovation sluit zich aan bij Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Deltaplan biodiversiteitsherstelPartners for Innovation is sinds kort partner van de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Deze coalitie is in 2018 opgericht om het verlies aan biodiversiteit grootschalig en integraal aan te pakken. Als partner denken we mee over de strategie en gaan we intensiever samenwerken met andere organisaties.

In 2018 hebben 19 natuurorganisaties, boeren, wetenschappers, banken en bedrijven de handen ineen geslagen om samen te werken aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Inmiddels hebben zich meer dan honderd organisaties als partner aangesloten bij deze coalitie.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

In het Deltaplan werken we aan vijf succesfactoren om de omslag van biodiversiteitsverlies naar biodiversiteitsherstel mogelijk te  maken:

Per succesfactor zijn concrete ambities en acties geformuleerd, die door even zoveel werkgroepen gerealiseerd gaan worden. Daaraan zijn de werkgroepen ‘Monitoring”, “InfraNatuur” en “Biodiversiteit in de bebouwde omgeving’ toegevoegd.

 All4biodiversity

Voor Partners for Innovation sluit dit partnerschap naadloos aan bij onze projecten rondom duurzaam landgebruik. Een voorbeeld is het Europese project All4biodiversity, waarvan wij de partijen bijeen hebben gebracht, de financieringsaanvraag hebben begeleid en nu het projectmanagement uitvoeren. In dit project zetten twee ministeries, vijf provincies en verscheidene natuur- en landbouworganisaties zich in voor het herstel van biodiversiteit rondom Natura 2000 gebieden. Een concreet resultaat van dit project is een toolbox met maatregelen, kennis en praktijkvoorbeelden, die handelingsperspectief biedt voor iedereen die aan de slag wil met biodiversiteitsherstel.

Naast projectontwikkeling en financiering, voeren we adviserende werkzaamheden uit zoals de verkenning naar belemmerende wet- en regelgeving en diverse beleidsstudies rondom Natura 2000 gebieden.

Benieuwd?

Op de website van Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel staat meer informatie over de succesfactoren en de ambities en activiteiten van de verschillende werkgroepen.

Wilt u meer informatie of bent u benieuwd hoe we u kunnen ondersteunen met het herstel van biodiversiteit? Neem dan contact op met Francisca Demmendal-Wit.

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Francisca Demmendal-Wit +31 (0)6 49 21 74 00
Peter Karsch +31 (0)6 2060 7579