Nieuws
20 april 2022

Minder medicijnen verspillen kan overal

Verspil geen pilOm verspilling van medicijnen tegen te gaan, heeft de Coalitie Duurzame Farmacie de Inspiratiegids ‘Verspil geen pil’ opgesteld. Op 20 april heeft Brigit van Soest-Segers, programmamanager van de Coalitie, het eerste exemplaar overhandigd aan de Tweede Kamerleden Joba van den Berg en Liane den Haan. Partners for Innovation heeft meegewerkt aan de samenstelling van deze gids.

In Nederland wordt jaarlijks naar schatting minstens €100 miljoen aan ongebruikte geneesmiddelen vernietigd. Naast veiligheid, effectiviteit, betaalbaarheid, leveringszekerheid en gebruiksvriendelijkheid vraagt het tegengaan van verspilling dan ook de nodige aandacht.

Hele keten verantwoordelijk

De hele medicijnketen, van producent tot patient en overheid, heeft een verantwoordelijkheid. Om de keten in beweging te krijgen, heeft de Coalitie Duurzame Farmacie een gids opgesteld Deze coalitie is een samenwerkingsverband tussen de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, BOGIN, Neprofarm en KNMP dat in 2019 is opgericht.

De gids geeft een schets van de huidige situatie, duurzame inzichten en inspirerende voorbeelden rond vijf thema’s:

  • Bewustwording: sta stil bij iedere pil
  • Voorraadbeheer: alle geneesmiddelen zijn waardevol
  • Gepast voorschrijven: van behandeling naar welzijn
  • Gepast ter hand stellen: de juiste pil op de juiste plek in de juiste hoeveelheid
  • Inzamelen en monitoren: terug naar de bron

Concrete acties

Verder gaat de gids in op de acties die de partijen in de keten zelf kunnen ondernemen om verspilling tegen te gaan. Dat begint bij de producent, de groothandel en de apotheker maar geldt evenzeer voor de voorschrijvende artsen, verpleegkundigen, drogisten en de patiënten zelf. Zelfs de verzekeraars en de overheid hebben hierin een verantwoordelijkheid. De negen ketenpartners kunnen inspiratie putten uit de initiatieven die er al zijn.

Om de ketenpartners op weg te helpen om met de inspiratiegids aan de slag te gaan en de eerste stappen te zetten, is in de gids ten slotte ook een implementatieplan opgenomen.

Meer informatie

Download hier de Inspiratiegids ‘Verspil geen pil’.

Deze inspiratiegids is een vervolg op de Inspiratiegids Duurzame Farmacieketen uit 2020, waarin de uitdagingen en aansprekende duurzame voorbeelden uit de keten zijn opgenomen.

Neem voor meer informatie contact op met Brigit van Soest (b.vansoest@duurzamefarmacie.nl) of Siem Haffmans.

 

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 2157 4702
Jos Vlugter