Nieuws
17 maart 2023

Klimaat en circulaire economie kunnen blijven rekenen op subsidie

Klimaat en Circulaire Economie Subsidie

Op 15 maart zijn weer een aantal subsidieregelingen opengegaan die ten goede komen aan het klimaat, een week later gevolgd door de circulaire economie. Nieuw is de tijdelijke regeling om gemeenten en provincies gedeeltelijk te compenseren voor de uitvoeringskosten van klimaatbeleid. Die gaat 3 april open. Partners for Innovation helpt bedrijven en overheden om projecten te ontwikkelen, consortia te vormen en subsidies aan te vragen.   

Marktrijp: VEKI

De regeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) is bedoeld voor investeringen in apparaten, systemen of technieken die klaar zijn voor de markt. Daarvoor kan een bedrijf maximaal 15 miljoen euro aanvragen. De aanvragen moeten binnen een van de volgende thema’s vallen:

 • Energie-efficiëntie binnen de onderneming
 • Recycling van afval tot het oorspronkelijke of ander doel dan wel hergebruik voor hetzelfde doel
 • Lokale infrastructuurvoorzieningen
 • Andere CO₂-verlagende maatregelen

Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

Demonstratie: DEI+

Voor projecten die nog niet helemaal marktrijp zijn, is de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) in het leven geroepen. Dan gaat het om een innovatieve techniek te testen in een pilotproject of te demonstreren in een demonstratieproject. Deze innovatie moet helpen de CO₂-uitstoot te verminderen tegen lage kosten. De projecten moeten betrekking hebben op een van de volgende onderwerpen:

 • DEI+: aardgasloze woningen, wijken, woongebouwen en utiliteitsgebouwen
 • Afvang, gebruik en opslag CO₂ (CCUS) (alleen pilotprojecten)
 • Circulaire economie
 • Energie-efficiëntie
 • Flexibilisering van het energiesysteem (alleen pilotprojecten)
 • Lokale infrastructuur
 • Overige CO₂-reducerende maatregelen

Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

Samenwerking: Circulaire ketenprojecten

De regeling Circulaire ketenprojecten is bedoeld om ondernemers te laten samenwerken om een  product- of materiaalketen circulair te maken. Deze regeling gaat 23 maart weer open. In een circulair ketenproject wordt uitgezocht wat nodig is om drempels weg te nemen. Na afloop van het project kan het product of de dienst op de markt worden gebracht of het proces worden toegepast. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten van de ondernemer. Het gaat hier om de eigen kosten en de kosten om een procesbegeleider in te huren. De subsidie is maximaal € 20.000 per ondernemer in een circulair ketensamenwerkingsverband. In een circulair samenwerkingsverband werken minimaal 3 en maximaal 6 ondernemers samen.

Klik hier voor meer informatie over deze regeling

Uitvoeringskosten: CDOKE

De Tijdelijke regeling Capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) maakt het mogelijk voor gemeenten en provincies om middelen aan te vragen die bijdragen aan de uitvoeringskosten voor klimaatbeleid. Met dit geld kunnen zij extra personeel aantrekken, kennis vergroten en externe expertise in huis halen. Gemeenten en provincies kunnen de uitkering voor uitvoeringskosten voor het klimaatbeleid tussen 3 en 28 april aanvragen. Voor elke gemeente en provincie is al een bepaald bedrag gereserveerd.

Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

Hulp nodig?

Als Partners for Innovation hebben we veel ervaring met het financieren en ontwikkelen van innovatieve projecten. (Link). We kunnen ondersteunen in alle fasen van het proces: bij het benaderen van potentiële partners, het ontwikkelen van het inhoudelijke voorstel, het zorgdragen voor de administratieve vereisten en het indienen van het volledige voorstel bij RVO. Neem voor meer informatie contact op met Peter Karsch.

 

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 2157 4702
Emiel Hanekamp +31 (0)6 5154 2539