Nieuws
23 augustus 2022

Ketensamenwerking in Zuid-Afrika rondom houtige biomassa in beeld

Biomass animationIn Zuid-Afrika liggen veel mogelijkheden om schadelijke en overtollige biomassa op een duurzame manier te benutten. Daarvoor is bijna drie jaar geleden een samenwerking tussen Nederlandse en Zuid-Afrikaanse bedrijven en organisaties van start gegaan. Om een concreet beeld te schetsen wat met deze ketensamenwerking in Zuid-Afrika rondom houtige biomassa is bereikt, is een korte animatiefilm gemaakt.

De animatiefilm schetst in ruim twee minuten wat het belang is van dit internationale ketenproject, hoe je deze biomassaketen in de praktijk kunt opzetten en wat dit oplevert. In Zuid-Afrika zijn namelijk veel invasieve bomen zoals eucalyptus en pijnbomen die de lokale watervoorziening en biodiversiteit bedreigen. Daarnaast blijven in de bosbouw aanzienlijke hoeveelheden reststromen zoals takken en zaagsel onbenut. Door deze te kappen, in te zamelen en te verwerken tot bruikbare houtchips en pellets krijgen ze een bestemming als grondstof voor energiecentrales, biobrandstof voor transport en als schone brandstof voor kooktoestellen. Dat levert lokaal investeringskansen, werkgelegenheid en milieuwinst op.

Kennis bioenergie

Nederland heeft veel kennis over bio-energie en bedrijven met ervaring in de (Sub Sahara Afrikaanse) biomassaketen. Deze kennis en ervaring zijn in het samenwerkingsverband Partners in International Business gebundeld. Dat heeft onder meer geleid tot een ZA-NL biomassa kennisplatform, de aankoop (en in gang zijnde) restauratie van een pelletfabriek in Port Elizabeth, testen van biomassa en studies naar biomassa beschikbaarheid, , en verwachte CO2-reductie en creatie van nieuwe werkgelegenheid.

Dat alles komt terug in de animatie. De animatiefilm is tot stand gekomen door de gezamenlijke inzet van RVO, die het consortium heeft ondersteund, en PIB-coordinator Partners for Innovation. Finco Fuel, Yilkins, ACE, Control Union en Futerra maakten deel uit van het consortium, met iLive als Liaison en de Nederlandse ambassade in Zuid-Afrika als supporter.

Klik hier voor de video.

Meer informatie

Meer weten over het PIB-samenwerkingsverband of de pelletfabriek? Neem contact op met Emiel Hanekamp. Neem voor meer info over het biomassa kennisplatform, contact op met Kees Kwant.

 

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Emiel Hanekamp +31 (0)6 5154 2539