Nieuws
31 januari 2023

Horizon Europe verstrekt reeks subsidies voor natuurherstel 

Horizon EuropeDe Europese Unie heeft een omvangrijk stimuleringsprogramma om innovaties en onderzoek aan te jagen. Horizon Europe omvat ook een lange reeks subsidies voor vernieuwingen bij de aanpak van natuurherstel en het tegengaan van biodiversiteitsverlies. De eerstvolgende deadline is 28 maart. Partners for Innovation helpt bedrijven en organisaties om projecten te ontwikkelen, consortia te vormen en subsidies aan te vragen.   

Sinds eind december is de nieuwe subsidieronde geopend en is het mogelijk om een aanvraag in te dienen. Voor projecten die in 2023 of 2024 worden uitgevoerd is de deadline 28 maart 2023.  Hiervoor is in totaal 184 miljoen euro beschikbaar. De call voor projecten in 2024 en later gaat open op 17 oktober 2023 en sluit op 22 februari 2024. Daarvoor is een budget van 142 miljoen ingeruimd. De aanvragen moeten ingediend worden door een consortium of samenwerkingsverband van organisaties uit drie EU-landen.   

Natuurherstel en biodiversiteit

 De subsidieregelingen die op biodiversiteit en ecosysteemdiensten gericht zijn, vallen onder het werkprogramma Food, Bioeconomy, Natural resources, Agriculture and Environment.  Enkele in het oog springende onderwerpen zijn:  

  • Nature protection: Better methods and knowledge to improve the conservation status of EU-protected species and habitats (HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-4) 
  • Biodiversity loss and enhancing ecosystem services in urban and peri-urban areas. (HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-11) 
  • Integrative forest management for multiple ecosystem services and enhanced biodiversity (HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-15) 

De subsidiepercentages in Horizon Europe zijn relatief hoog. Projecten die zich richten op onderzoek en innovatie of op het coördineren van onderzoeksprogramma’s (‘Research and Innovation Actions’ en ‘Coordination and Support Actions’) komen in aanmerking voor een subsidie van 100%. Voor projecten die dichter bij de markt staan (‘Innovation Actions‘) is het subsidiepercentage 70%.  

Klik hier voor een overzicht van de onderwerpen in Horizon Europe voor natuurherstel en biodiversiteit.  

De gehele tekst van het werkprogramma is hier te vinden. 

Ondersteuning bij aanvraag

Heeft u plannen om een aanvraag in te dienen? Partners for Innovation kan u ondersteunen. Wij hebben ruime ervaring met het ontwikkelen van projecten, het vormen van consortia en het indienen van aanvragen voor natuurherstel en biodiversiteit. We kunnen ondersteunen in alle fasen van het proces: bij het benaderen van potentiële partners, het ontwikkelen van het inhoudelijke voorstel, het zorgdragen voor de administratieve vereisten en het indienen van het volledige voorstel bij de EU.  

Neem voor meer informatie contact op met Peter Karsch of Torben Mulder of bekijk onze pagina’s over biodiversiteitsherstel en vitale bossen.. 

 

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Peter Karsch +31 (0)6 2060 7579
Torben Mulder +31 (0)6 1461 8630