Nieuws
21 december 2022

Hergebruik bierflesjes in horeca

Hergebruik glasverpakkingenHergebruik van glazen verpakkingen is goed voor het milieu. Om ook voor kleinere producenten een efficiënt retoursysteem op te zetten, heeft startup PAKT met  Jopen brouwerij een ketenproject opgezet. Dit project is een van de ruim 65 circulaire ketenprojecten die in 2022  Subsidie Circulaire ketenprojecten (CKP) ontvangen. Partners for Innovation begeleidt dit project.

Eenmalige glazen verpakkingen hebben een relatief hoge milieu-impact. Het recyclen en omsmelten van deze verpakkingen is een CO₂-intensief proces en de kosten ervan wegen nauwelijks op tegen de baten. Glazen verpakkingen zijn echter uitstekend meerdere malen opnieuw te gebruiken wanneer er een statiegeldsysteem wordt ingevoerd, zoals momenteel bij bruine retour bierflessen. Door glazen verpakkingen meerdere malen opnieuw te gebruiken daalt de milieu-impact met ca. 80-90 procent.

Opzet retoursysteem

Voor kleinere producenten is het opzetten van een retoursysteem moeilijk haalbaar. Er is nog geen logistieke partner die een retoursysteem faciliteert voor kleinere producenten, waarbij alle stakeholders betrokken zijn. Daarom is het ketenproject ‘’Hergebruik glasverpakkingen horeca’ opgezet. Penvoerder van dit ketenproject is PAKT, een startup die zich richt op het verduurzamen van de glazen verpakkingsketen. Jopen Brouwerij heeft zich hierbij aangesloten.

Doel van het project is een retoursysteem op te zetten voor horecabedrijven om hun eenmalige glasverpakkingen te kunnen inzamelen voor hergebruik.  Het project moet antwoord geven op de vraag onder welke voorwaarden het mogelijk is om  bierflesjes van kleine brouwerijen, zoals die van de Jopen brouwerij, meerdere malen opnieuw te gebruiken. Daarnaast is het bedoeld om ervaring op te doen hoe dit het beste te organiseren is en of dit opgeschaald kan worden.

Meer informatie

Partners for Innovation begeleidt dit ketenproject. Wij hebben veel ervaring met het opzetten van circulaire ketenprojecten, het bijeenbrengen van partijen, het aanvragen van de subsidie en de begeleiding van de uitvoering van het project.  Wilt u meer weten over dit project of heeft u plannen zelf een ketenproject op te zetten? Neem dan contact op met Jannes Nelissen.

 

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 2157 4702
Emiel Hanekamp +31 (0)6 5154 2539