Nieuws
15 12 2022

SUP webinar

Het Afvalfonds Verpakkingen organiseert op 15 december van 10.30 tot 12.00 uur een verdiepend SUP webinar waarin het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de definitieve beslisbomen zal toelichten. Er is ruimte om specifieke verpakkingen te bespreken. U kunt zich hier aanmelden voor dit SUP webinar.

Momenteel is het ministerie van I&W hard aan de slag om de wetgeving zo concreet mogelijk vorm te geven zodat het voor u duidelijk is of uw verpakking wel of niet onder de SUP- wetgeving valt. Het ministerie heeft hiervoor extern advies ingewonnen bij Partners for Innovation. Dat is sinds 1 december in te zien. Let op, het gaat hier om een advies, het ministerie van I&W moet nog bepalen of dit zo overgenomen wordt.

Neem voor meer informatie contact op met Siem Haffmans.

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 2157 4702
Jannes Nelissen +31 (0)6 3830 8578