Blog
24 september 2020

Red mobieltjes van de vergeet-la: tien dankbare ontwerpprincipes #3

blog 3 flora# Blog 3

Om gebruikers te stimuleren om hun mobiele telefoon in te leveren moeten bedrijven ook rekening houden met de emotionele binding met het apparaat en het afdanken niet als losstaande fase beschouwen.  

Door Flora Poppelaars

Deze week behandel ik het vijfde en zesde ontwerpprincipe.

Ontwerpprincipe 5: Ga verder dan wat je ziet

Red mobieltjes ontwerpprincipe 5

Vaak ligt de focus op de fysieke kant van het einde van het gebruik van een product. Wat dóen de gebruikers met hun product wanneer ze hier klaar mee zijn? Het afdanken van producten is echter niet alleen een  fysieke scheiding, het is even zo goed een mentale en emotionele scheiding, zeker bij een mobiele telefoon.

De mentale en emotionele scheiding is een onzichtbaar proces waar gebruikers zichzelf ontkoppelen, zich losmaken van hun product. Wanneer bedrijven ook aandacht besteden aan dit proces is de kans groter dat gebruikers hun smartphone met een gerust hart inleveren.

De mentale en emotionele scheiding wordt mogelijk gemaakt door een samenspel van factoren. Zo moeten we de gebruikers eerst kennen om dit scheidingsproces te verzachten. De angst om data te verliezen weerhoudt bijvoorbeeld  sommige mensen ervan om hun mobiele telefoon in te leveren. Hier kunnen bedrijven op inspelen door gebruikers stap voor stap door het back-upproces te leiden en de back-up naar hun nieuwe telefoon over te zetten.

 Ontwerpprincipe 6: Denk buiten de afdankfase

Red mobieltje ontwerpprincipe 6

Mensen denken op dit moment  pas aan het afdanken van producten wanneer ze met deze situatie geconfronteerd worden. Dit moet echter veel eerder op de radar van gebruikers staan.

De afdankfase moet een integraal onderdeel vormen van de hele consumptiecyclus. Het einde van de cyclus krijgt nu weinig aandacht in vergelijking met de koop- en gebruiksfase. Het lijkt nu alsof het inleveren compleet afgebroken is van de ervaring van gebruikers. Bedrijven zouden kunnen zorgen dat ze de aandacht van gebruikers voor de koop- en gebruiksfase weten vast te houden tot en met de afdankfase. Door op die manier de afdankfase en koopfase met elkaar te linken wordt de cyclus gesloten en kunnen bedrijven hun contactmomenten optimaal benutten ten behoeve van een circulaire economie.

Welke andere ontwerpprincipes kun je nog meer inzetten en combineren om effectieve oplossingen te ontwikkelen? Volgende week meer!

 Achtergrond van de serie

Flora Poppelaars rondt haar promotieonderzoek begin oktober af aan de TU Delft. Zij is in 2019 begonnen bij Partners for Innovation als adviseur Circulaire Economie. Flora concentreerde zich op gebruikers in een circulaire economie, juist omdat de focus ligt op technische en business aspecten. Haar proefschrift gaat over hoe gebruikers gestimuleerd kunnen worden om hun producten in te leveren zodat de kring daadwerkelijk gesloten wordt. Het leidde onder andere tot het formuleren van ‘Design for Goodbye’ ontwerpprincipes. De ontwerpprincipes in deze blogserie zijn geschreven om de afdankervaring van gebruikers te verbeteren en hen te stimuleren afgeschreven mobieltjes naar inzamelpunten te brengen.

Nieuwsgierig geworden? Neem contact op met Flora Poppelaars om te bespreken hoe je Design for Goodbye kunt toepassen in jouw organisatie.

Klik hier voor ontwerpprincipes 1 en 2.

Klik hier voor ontwerpprincipes 3 e n 4.

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Flora Poppelaars +31 (0)6 1432 9888