Blog
1 november 2022

80 procent impact

80 procent impactDe totale milieu-impact van een product gedurende alle levensfases wordt voor circa 80 procent in de ontwerpfase bepaald. Volgens de overheid zorgt een circulaire economie voor 20 procent minder broeikasgassen en de Ellen MacArthur Foundation geeft aan dat 45 procent van de klimaatdoelstellingen en emissiereductie behaald moeten worden vanuit de circulaire transitie. Dat legt nogal een druk op de schouders van de ontwerpers! 

door Ingeborg Gort 

Daarom heeft CIRCO samen met kennis- en branchepartners, waaronder CIRCO-hubs en de NRK, in september het gezamenlijke online kennisplatform Circular Design gelanceerd, genaamd CIRCONNECT. Hier staan nu al ruim honderd kennisbijdragen over circular design. Wekelijks komen daar nieuwe bijdragen bij. De bedoeling is om de informatie toegankelijk te maken en waar het kan om te zetten in praktische tools. Zo is er al een handige Impact Tool beschikbaar en gepresenteerd tijdens de Kunststoffenbeurs. 

Ook is er een infographic over wat wij verstaan onder Circular Design. Hiervoor hebben we een raamwerk gemaakt met drie ontwerpdimensies (product & dienst, businessmodel en waardesysteem) en vier ontwerpfocussen (Rethink, grondstoffen & productie, gebruik en einde gebruik). Deze structuur kan als een checklist worden gebruikt om onderwerpen rond circulair design verder mee uit te werken. Op de website is een voorbeeldversie en een lege versie beschikbaar. Doe er uw voordeel mee! 

Deze column is eerder verschenen in Netwerk, het magazine van NRK, in november 2022.

 

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 2157 4702
Emiel Hanekamp +31 (0)6 5154 2539