Nieuws
28 januari 2022

Beslisboom helpt tuinbouw en sierteelt met duurzamer verpakken

Beslisboom Sierteelt en AGFGreenport West-Holland maakt het ondernemers in de sierteelt en de aardappel-, groente- en fruitteelt (AGF) eenvoudiger om hun producten duurzamer te verpakken. De Beslisboom Duurzaam Verpakken helpt beide sectoren om minder verpakkingsmateriaal te gebruiken en duurzame materiaalkeuzes te maken. Partners for Innovation heeft beide beslisbomen gebouwd en gevuld.

De sierteelt en de AGF-sector hebben in diverse Brancheplannen Duurzaam Verpakken voor de tuinbranche, bloemenveiling en groenten en fruit al ambitieuze doelen gesteld om hun producten duurzamer te verpakken.

Bij de keuze voor een verpakking spelen materiaalkeuze, belangen, kosten, techniek, afvalverwerking en export allemaal een rol. Dat maakt het voor producenten, handelaren, exporteurs en afnemers niet eenvoudig te kiezen welke verpakking het meest duurzaam is.

Stap voor stap

De beslisboom helpt een ondernemer bij het stellen van doelen voor verduurzaming van zijn verpakkingen, het analyseren van de huidige verpakkingen in het bedrijf, het kiezen van een strategie om verpakkingen te verduurzamen en het communiceren van de gekozen strategie. Gebruikers worden stap voor stap meegenomen in dit hele proces.

De beslisboom voor de sierteelt en AGF-sector is een initiatief van een consortium onder leiding van Greenport West-Holland, de regionale netwerkorganisatie van overheid, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen in de tuinbouw. Daarnaast bestaat het consortium uit Levarht, Orchidee Nederland en Modiform, met hulp van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. De uitvoering was in handen van Partners for Innovation.

De eerste organisaties zijn al aan de slag gegaan met de beslisboom: Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Royal FloraHolland, Vereniging Groothandelaren Bloemkwekerijproducten (VGB), Tuinbranche Nederland en Royal Lemkes.

Interesse?

De Beslisbomen Duurzaam Verpakken zijn gratis te downloaden

Kijk voor meer informatie over de beslisbomen op de website van Greenport West-Holland

Wilt u meer weten hoe wij u kunnen ondersteunen bij het opstellen van een beslisboom of het duurzamer maken van uw verpakkkingen? Neem dan contact op met Siem Haffmans.

 

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 2157 4702