Nieuws
24 april 2023

Actieplan om verpakkingen goed recyclebaar te ontwerpen

Actieplan Design for Recycling kunststof verpakkingenHet Afvalfonds Verpakkingen heeft het Actieplan Design for Recycling gelanceerd. Het plan bevat de meest kansrijke ontwerpoplossingen om kunststof verpakkingen beter recyclebaar te maken. Partners for Innovation heeft dit actieplan voor het Afvalfonds opgesteld met hulp van KIDV, Fieldlab Circular Packaging en met partijen in de keten, zoals de NVRD, Recycling Netwerk Benelux, NRK , Plastic Pact NL en FNLI.

In 2021 concludeerde de WUR uit onderzoek voor de NVRD dat slechts 27% van de kunststof verpakkingen in Nederland goed recyclebaar was. Het Afvalfonds en het KIDV streven ernaar om in 2025 dit percentage tot minstens 50% te verhogen. Om dat doel te behalen heeft het Afvalfonds ons een actieplan laten opstellen om verpakkingen zo te ontwerpen dat ze geschikt zijn om te recyclen.

Goed recyclebaar

Een verpakking is goed recyclebaar als ze aan vier voorwaarden voldoet:

  1. Inzameling – De verpakking is zodanig samengesteld dat deze wordt ingezameld of opgehaald door erkende afvalinzamelaars
  2. Sortering – De verpakking moet worden gesorteerd en/of gebundeld in vooraf gedefinieerde stromen voor recyclingprocessen.
  3. Recycling – Het materiaal wordt in een recyclingproces, op industriële schaal, verwerkt en teruggewonnen tot een grondstof.
  4. Toepassing – De teruggewonnen grondstof heeft een eenduidige samenstelling en kan worden gebruikt bij de productie van nieuwe verpakkingen of producten.

Design for Recycling

Sinds 2021 zijn de nodige projecten in gang gezet op de recyclebaarheid te verbeteren. In het actieplan staan de meest kansrijke ontwerpoplossingen om veelgebruikte verpakkingen volwaardig te recyclen en opnieuw te gebruiken voor nieuwe verpakkingen.

De grootste twee stromen waar veel winst te behalen valt zijn PET-Trays en folies. De opstellers signaleren 16 ontwerpproblemen die met gerichte acties kunnen worden opgelost.  Tot de concrete oplossingen behoort in elk geval een hoger percentage afwasbare etiketten, sleeves en lijmen. Ook moeten producenten en importeurs omschakelen naar meer mono-materialen en meer transparante (PET) en licht gekleurde (geen zwarte!) verpakkingen. Meer actie op alternatieven voor aluminium sluitfolies en PS/EPS-verpakkingen, een betere sorteermethode voor kleine vormvaste  verpakkingen en de ontwikkeling van herbruikbare doseersystemen, kan het aandeel goed recyclebare verpakkingen verder verhogen.

Download hier het Actieplan Design for Recycling van kunststof verpakkingen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Siem Haffmans, Jannes Nelissen of Tim de Ruiter. Lees meer over  duurzame verpakkingen of de nieuwe PPWR-regels voor verpakkingen

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 2157 4702
Emiel Hanekamp +31 (0)6 5154 2539