Nieuws
12 augustus 2020

Zuid-Afrikaans-Nederlands kennisplatform over biomassa

kennisplatform biomassaDe Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO heeft het initiatief genomen voor een Zuid-Afrikaans-Nederlands kennisplatform over biomassa. Het doel van dit platform is om informatie te delen en samenwerking tussen Nederlandse en Zuid-Afrikaanse organisaties te stimuleren. Overheidsinstanties, bedrijven, ngo’s, kennisinstellingen en projectontwikkelingsorganisaties uit beide landen zullen deelnemen aan dit platform. Op 11 augustus vond de kickoff-meeting plaats.

Het kennisdelingsplatform zal zich in eerste instantie richten op het delen van informatie over Europese duurzaamheidscriteria. Uiteindelijk is de bedoeling langdurige samenwerking met Zuid-Afrikaanse bedrijven en organisaties te stimuleren met een geïntegreerde en duurzame aanpak van biomassa.

Ongebruikte afvalstromen

Het kennisplatform is ingegeven door de noodzaak om biomassaresiduen in Zuid-Afrika te valoriseren. Invasieve buitenaardse planten beslaan naar schatting minstens 10% van het oppervlak in Zuid-Afrika. Veel van deze soorten hebben een aanzienlijke impact op het milieu, vooral de enorme aanslag op de watervoorraden van het land. Daarnaast is er een overvloed aan ongebruikte afvalstromen zoals land- en bosbouwresten en zaagsel van zagerijen. Er zijn aanzienlijke mogelijkheden voor de export van biomassa naar Europa. Momenteel heeft de Zuid-Afrikaanse markt echter weinig kennis over de richtlijnen van de Europese Unie, haar duurzaamheidscriteria en de specifieke criteria van de lidstaten.

Partners in Business Valorisatie Biomassa Zuid-Afrika

Het kennisplatform is nauw verwant aan het PIB-consortium voor het valoriseren van biomassa-residuen in Zuid-Afrika. Dit consortium van zes Nederlandse bedrijven wil samen met lokale Zuid-Afrikaanse gemeenschappen en bedrijven waardeketens opzetten voor vaste biomassa-residuen. Partners for Innovation coördineert dit consortium.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kees Kwant van RVO of Emiel Hanekamp.

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Emiel Hanekamp +31 (0)6 5154 2539