Strategische Partnerships

thema

Strategische Partnerships

Samenwerking in Sub-sSahara Afrika

Sub-Sahara Afrika is voor Partners for Innovation de belangrijkste regio voor het uitvoeren van hernieuwbare energieprojecten. En het is een belangrijke regio voor projecten rondom duurzaam landgebruik. We werken bij de uitvoering altijd samen met lokale organisaties of individuele experts. We zijn daarom voortdurend op zoek naar langdurige samenwerking met betrokken en deskundige partners. Partners die lokaal werkzaam zijn en een groot netwerk hebben. We willen met deze samenwerking projecten nog beter, en soms sneller, kunnen uitvoeren. En daarmee meer impact voor de klant en uiteindelijk voor de hele regio te kunnen realiseren.

Duurzame samenwerking

Dankzij onze samenwerking dragen we bij aan meerdere Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

SDG 17 Partnerships for  the goal, richt zich op de samenwerking tussen landen en sectoren om daarmee duurzaam beleid te stimuleren. Om alle doelen te behalen in 2030 is het meer dan ooit nodig dat regeringen, bedrijven, burgers en organisaties samenwerken. Het gaat daarbij vooral om technologie, kennisoverdracht, handel, data, beleidscoherentie en financiële stromen. Partners for Innovation is actief op al deze terreinen.

Strategische samenwerkingen waar we trots op zijn:

  • Partners for Innovation Niger Dit Afrikaanse land telt een relatief jonge bevolking en is een van de minst ontwikkelde landen op het continent. Kennisdeling en capaciteitsopbouw zijn daarom van groot belang. In ons kantoor in Niger helpen we ondernemers, vooral in de landbouwsector, bij het ontwikkelen van duurzame bedrijvigheid. De focus ligt op de meest kwetsbare groepen: vrouwen en jongeren. We ontwikkelen programma’s, tools en methodes, organiseren ketens van bedrijven en onderzoeken financieringsopties.
  • GET.invest Finance CatalystIn dit omvangrijke en langlopende Europese programma ondersteunen we kleinschalige energieprojecten om ze aantrekkelijk te maken voor financiering. We werken binnen dit programma samen met experts waarvan veel lokaal gevestigd zijn, waaronder Albert Boateng (Ghana), Mark Hankins (Kenia), Patrick Makanza (Zimbabwe), Samuel Martin (Malawi), Chai Musoni (Zimbabwe), Kofi Nketsia-Tabiri (Ghana) en Michael Feldner (Zuid-Afrika).
  • iLive Sustainable Development (iLive) In Zuid-Afrika werken we sinds 2019 samen met iLive voor het valoriseren van houtige biomassa. De samenwerking is gestart met het opzetten van een Partners in International Business (PiB). Daarin hebben zes Nederlandse bedrijven die actief zijn in de biomassaketen, samen met de Nederlandse overheid, hun krachten gebundeld. Het doel is om samen met Zuid-Afrikaanse partijen duurzame biomassaketens op te zetten. En daarmee een markt te creëren voor biomassarestromen. Als eerste concrete resultaat van de PIB is samen met iLive een joint venture opgericht waarmee we eigenaar zijn geworden van een pelletfabriek: Coega Biomass Centre.
  • Coega Biomass Centre – Partners for Innovation, iLive Sustainable Development en een duurzame investeerder hebben een ‘slapende’ pelletfabriek overgenomen. Met lokale overheden, aanbieders van biomassareststromen en afnemers van pellets blazen we deze pelletfabriek nieuw leven in. Met deze fabriek dragen we bij aan het creëren van lokale werkgelegenheid, de vermindering van CO₂-emissies en aan duurzaam landgebruik.
  • EcoMetrix Africa is een Zuid-Afrikaans adviesbureau dat zich heeft zich toegelegd op strategische beleidsvraagstukken rondom duurzaamheid en broeikasrapportages. De afgelopen jaren hebben we een vruchtbare samenwerking tot stand gebracht. Wij brengen daarbij onze technisch inhoudelijke kennis in en onze internationale ervaring met het opzetten en monitoren van hernieuwbare energieprojecten in Sub-Sahara Afrika. Het project voor een duurzame en circulaire baksteenproductie voor de Zuid-Afrikaanse brancheorganisatie is een goed voorbeeld van onze samenwerking.
  • MDF West-Afrika – Dit training & consultancy bureau, gevestigd in Accra (Ghana), geeft advies en training om professionele vaardigheden en kennis te vergroten in Afrikaanse landen met een sterke focus op inclusiviteit. Partners for Innovation evalueerde samen met MDF het ECREEE Energy and Gender (ECOW-GEN) project; een netwerk dat tot doel heeft een samenhangende en gecoördineerde regionale benadering van genderbewuste duurzame energieontwikkeling te bevorderen en vrouwelijk ondernemerschap in de energiesector in de West-Afrikaanse regio te versterken. Daarnaast wisselen we consultants uit om kennis en ervaringen te delen.

Meer weten?

Bent u lokaal actief in Sub-Sahara Afrika rondom hernieuwbare energie of duurzaam landgebruik? En heeft u interesse om een strategisch partnerschap met Partners for Innovation aan te gaan. Neem dan contact op met Emiel Hanekamp of  Peter Vissers.

 

Thema's

Andere
Thema 's

Bekijk ook onze andere thema's.

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Emiel Hanekamp +31 (0)6 5154 2539
Peter Vissers 31 (0)6 4260 9354