Saley Idrissa

Relationship, Marketing and Communication Officer

Lees meer
Curriculum

Over
mij

Saley Idrissa is medewerker Relaties, Marketing en Communicatie bij AgriProFocus, partnerbedrijf van Partners for Innovation in Niger. Zijn belangrijkste taak is het ontwikkelen van een praktische communicatie- en marketingstrategie. Het doel is om de leden te inspireren en te stimuleren in het gebruik van de communicatiekanalen voor het presenteren van hun bemiddelingen, innovaties en ervaringen. Bij AgriProFocus voert hij werkzaamheden uit met betrekking tot marketing en communicatie.

Saley heeft ervaring in het project- en programmamanagement op het gebied van: water, sanitaire voorzieningen en hygiëne, WASH in Nutrition-programma, bescherming van vrouwen en kinderen, financiële zelfredzaamheid van vrouwen, bevordering van de democratie en mensenrechten, gewelddadig extremisme.

Saley is projectmanager geweest bij niet-gouvernementele organisaties. Hierbij richtte hij zich met name op het monitoren en implementeren van projectactiviteiten, strategische en operationele planning, het coördineren van het specialistenteam, communicatie met het management en partners over de voortgang van het project, bewustmakings- en scholingsmaatregelen, activiteiten met betrekking tot het budgetbeheer, het organiseren en voorbereiden van intergemeenschappelijke fora, workshops en conferenties, het voorbereiden van technische rapporten, het voorbereiden van beheer- en evaluatieplannen.

 

Contact