Bregje Drion

Adviseur duurzame energie

Lees meer
Curriculum

Over
mij

Bregje Drion is adviseur op het gebied van kleinschalige, gedecentraliseerde hernieuwbare energieprojecten in Sub-Sahara Afrika en de Cariben. Binnen het GET.Invest Finance Catalyst project houdt zij zich bezig met de intake van nieuwe projecten, de coördinatie en voortgang van bestaande projecten en rapportage aan stakeholders. Daarnaast is zij aanspreekpunt voor externe partijen.

Bregje heeft twee jaar ervaring in het managen van complexe, internationale projecten en stakeholders op gebied van hernieuwbare energie en agrarische waardeketens. In Maleisië werkte Bregje als lokale liaison voor een Nederlands publiek-privaat consortium van technologiebedrijven met als doel biomassa reststromen uit palmolieproductie op duurzame wijze te benutten. Bij Global Environmental Reporting Platform CDP in Berlijn werkte zij als project officer met Europese bedrijven en investeerders om ontbossing in agrarische waardeketens tegen te gaan. Bregje’s kwaliteiten zijn stakeholder management, projectmanagement en het ontwikkelen van partnerschappen.

Cases

Projects I am
proud of

Contact