Nieuws
6 juli 2020

Subsidie voor hernieuwbare energie verruimd

elektrische boilerVanaf 1 september kunnen bedrijven een aanvraag indienen voor de regeling Hernieuwbare Energietransitie HER+ van de topsector Energie. Voor de HER+ komen meer soorten projecten in aanmerking dan voor de huidige Hernieuwbare Energie (HER)-regeling. Bedrijven die ondersteuning nodig hebben bij hun aanvraag, kunnen terecht bij Partners for Innovation.

De HER+ richt zich op onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van innovatieve oplossingen die leiden tot kosteneffectieve CO2-reductie. De HER+ is niet meer uitsluitend bedoeld voor hernieuwbare energie. Het kan ook gaan om de benutting van restwarmte, elektrische boilers en warmtepompen, waterstof door elektrolyse en CO2-afvang en -opslag. Verder komen projecten die de productie van offshore windenergie goedkoper maken en projecten die opwekking en opslag van hernieuwbare energie combineren in aanmerking. Verder zijn projecten welkom rond opwekking en slimme regeling van hernieuwbare energie op decentraal niveau.

Bedrijven kunnen een aanvraag voor de HER+ indienen vanaf 1 september 2020 tot en met 31 maart 2021. Het totale subsidiebudget is € 30 miljoen. Complete projectvoorstellen worden beoordeeld volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

Klik hier voor meer informatie over deze regeling.

Ondersteuning nodig? Neem contact op met Peter Karsch of Matthew Doe.

 

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!