Nieuws
16 december 2020

Subsidie voor energie- en klimaatinnovaties (DEI+) half januari open

Demonstratie energie en klimaat (DEI+)

Half januari gaat de subsidie voor energie- en klimaatinnovaties (DEI+) weer open. Vanaf 15 januari 2021 kunnen bedrijven voor een pilot- en demonstratieproject dat bijdraagt aan de energietransitie en klimaatverbetering een aanvraag indienen. Partners for Innovation ondersteunt u bij het indienen van een kansrijke aanvraag en de verdere ontwikkeling van uw project.

De kracht van de DEI+-regeling is de unieke mogelijkheid om groot deel van een investering te financieren. RVO heeft voor deze regeling in 2021 een bedrag van 86 miljoen gereserveerd. Het gaat om pilot- en demonstratieprojecten voor energiezuiniger productieprocessen, projecten die minder CO2 uitstoten of die investeren in hernieuwbare energiebronnen of in flexibele elektriciteitssystemen. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet het project innovatief zijn, afgezet tegen de internationale stand van de techniek. De looptijd van de projecten is maximaal vier jaar. Het is de bedoeling dat ze daarna zonder subsidie verder kunnen.

Projectondersteuning

Partners for Innovation heeft als bureau voor duurzame innovatie ervaring met het ondersteunen van bedrijven bij de aanvraag van DEI+ -subsidie. Onze dienstverlening gaat verder dan de aanvraag. Wanneer de aanvraag is goedgekeurd, kunnen we gedurende de looptijd van het project onder meer helpen bij het projectmanagement, rapportages en bij de analyse van de milieu- en klimaatimpact van uw innovatie.

Voorbeelden van onze betrokkenheid:

  • Black Bear Carbon – Recycling van autobanden
  • Ekofish – Energiezuinige visserskotter

Wil je meer weten wat onze toegevoegde waarde is voor de financiering en ontwikkeling van innovatieve projecten? Lees hier meer over onze expertise en neem contact op met Peter Karsch of Matthew Doe.

Lees meer over de DEI+-regeling op de site van RVO. Hier vind je ook een video over Black Bear Carbon.

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Peter Karsch +31 (0)6 2060 7579