Nieuws
4 november 2022

Subsidie om haalbaarheid natuurherstel te onderzoeken  

Bubsidie stikstofcompenstieAgrariërs en natuurorganisaties die stikstofgevoelige natuur willen herstellen of uitbreiden kunnen vanaf 1 december 2022 subsidie aanvragen via de Natuurcompensatie Bank (NCB SRH).  Deze subsidie om haalbaarheid natuurherstel te onderzoeken  is de eerste van drie regelingen om stikstofuitstoot te compenseren met natuurherstel. De ontwikkelde natuur kan namelijk als compensatie gebruikt worden voor projecten die van groot openbaar belang zijn, zoals dijkaanleg en woningbouw. Wij kunnen u ondersteunen met het uitvoeren van de haalbaarheidsstudie en het tijdig aanvragen van de bijbehorende subsidie. 

Het doel van de NCB subsidieregeling Haalbaarheidsstudies (NCB SRH) is om te bepalen of de gewenste natuur aangelegd kan worden. De nieuwe regeling is bedoeld voor terreinbeheerders: grondeigenaren en erfpachters in de buurt van N2000 gebieden. Terreinbeheerders die actief zijn in de primaire landbouwproductie, agrariërs, kunnen tot maximaal 500.000 euro subsidie aanvragen. Het bijzondere is dat terreinbeheerders die niet actief zijn in de primaire landbouwproducties zoals natuurbeschermingsorganisaties hun haalbaarheidsstudie tot 100% vergoed kunnen krijgen. Wel is het zo dat alleen subsidie wordt gegeven voor kosten die gemaakt worden nadat de subsidieaanvraag is ingediend.

Tijdige en volledige aanvraag

De studie mag maximaal 1 jaar duren. De subsidie geldt voor meerdere soorten haalbaarheidsstudies: ecologisch, financieel, maatschappelijk, juridisch en planologisch. De regeling gaat naar verwachting 1 december open. Het is ook mogelijk samen met anderen de financiering aan te vragen. Omdat voor deze regeling geldt: wie het eerst komt die het eerst maalt, is het verstandig om alvast met de voorbereidingen te beginnen. Wij ondersteunen u graag. Wij hebben veel ervaring met het ontwikkelen van haalbaarheidsprojecten en het aanvragen van financiering voor natuurherstel.

Nog twee subsidieregelingen

Naast deze haalbaarheidsstudies gaan naar verwachting op 1 juli 2023 nog twee andere subsidieregelingen van start:

  • De NCB subsidieregeling Uitvoering van natuurcompensatiemaatregelen (NCB SRU) helpt bij de uitvoering van inrichtingsmaatregelen en de mogelijke aankoop van grond, inclusief omvormings- of ontwikkelingsbeheer.
  • NCB SRB NCB subsidieregeling Beheer (NCB SRB) helpt bij het langdurig beheer van de ontwikkelde natuur.

De natuur die wordt ontwikkeld, wordt toegevoegd aan de Natuurcompensatiebank. Daarmee worden projecten gefinancierd die weliswaar stikstof uitstoten, maar toch noodzakelijk zijn zoals de aanleg van dijken en woningbouw.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over deze regelingen.
Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Peter Karsch of Francisca Demmendal-Wit.

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Peter Karsch +31 (0)6 2060 7579
Francisca Demmendal-Wit