Nieuws
26 juni 2020

Schone kooktoestellen voor Oeganda en Kenia

ACE clean cooking stoves

RVO heeft 12 projectvoorstellen van bedrijven geselecteerd die de toegang tot hernieuwbare energie voor arme en kwetsbare groepen in ontwikkelingslanden moeten verbeteren. Onze samenwerkingspartner African Clean Energy BV (ACE) is met haar schone kooktoestellen voor Oeganda en Kenia een van de bedrijven die van de SDG7 Results-regeling gebruik mag maken.

ACE brengt schone kooktoestellen met mechanische ventilatie naar afgelegen plattelandsgebieden in Sub Sahara Afrika. Deze hybride energiesystemen bestaan uit een combinatie van PV en schone biobrandstof. Bij dit SDG7-project zullen 46.000 huishoudens in Oeganda en Kenia profiteren van schone energie om te koken.

Partners in Business Zuid-Afrika

ACE is partner in het Nederlandse consortium Partners in Business dat reststromen van houtige biomassa in Zuid-Afrika wil verwaarden. Dit wil het consortium bereiken door in samenwerking met Zuid-Afrikaanse partijen een keten op te zetten voor de inzameling van reststromen en de productie en distributie van houtpellets, oa voor het gebruik in kooktoestellen. Partners for Innovation is coördinator van dit project. Daarnaast nemen nog vier andere ketenpartners deel in dit tweejarige project.

SDG7 Results

SDG7 Results heeft als doel de toegang tot hernieuwbare energie in armere of meer afgelegen gebieden in ontwikkelingslanden te bevorderen. Samen krijgen ze een maximum subsidiebudget van 14,2 miljoen euro. De projecten bieden vaak financieringsoplossingen voor consumenten. Hiermee wordt een veel armer deel van de markt bereikt dan waarop de geselecteerde bedrijven zich normaal gesproken richten.

Neem voor meer informatie contact op met Emiel Hanekamp.

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Emiel Hanekamp +31 (0)6 5154 2539