Nieuws
10 februari 2021

Regio Zwolle zet in op circulaire kunststofketen

Regiodeal ZaolleDe regio Zwolle is een hotspot voor circulaire kunststoffen. Dankzij de omvangrijke rubber- en kunststofverwerkende industrie, de onderwijs- en kennisinstellingen en het Polymer Science Park vervult de regio een belangrijke rol bij het sluiten van de kunststofkringloop. Dutch Circular Polymer Valley (DCPV) is in het leven geroepen om deze ambitie waar te maken. Het programma krijgt een half miljoen euro uit de Regio Deal Regio Zwolle. Partners for Innovation gaat gemeenten, de provincie en bedrijven ondersteunen bij de inkoop en ontwikkeling van producten van kunststofrecyclaat voor de publieke ruimte.

Dutch Circular Polymer Valley is een initiatief van vijf regionale partijen om samen met meer dan 100 bedrijven en organisaties het aandeel gerecyclede kunststoffen in producten op korte termijn te vergroten. Zij realiseren dit door kennisontwikkeling en –verspreiding, bewustwording, demonstratie, innovatie, ketensamenwerking, ondersteuning van startups en de inzet van de inkoopkracht van overheden als ‘launching customer’. Dit moet leiden tot meer bedrijvigheid en werkgelegenheid en minder fossiele grondstoffen.

Inkoop

DCPV gaat acht projecten uitvoeren. Partners for innovation zal samen met gemeenten, de provincie Overijssel en bedrijven inkoop- en innovatiepilots opzetten voor klimaatadaptatie. Concreet gaat het om de inzet van gerecyclede kunststofproducten in bovengrondse en ondergrondse toepassingen zoals straatkolken, filtratiekratten, oeverbeschoeiing of kunststof wegen  Bedrijven die hieraan bij willen dragen kunnen een beroep doen op de provinciale subsidieregeling ‘Ketensamenwerking Circulaire Kunststoffen’ en CIRCO-Tracks; een methode om circulair te ontwerpen en te ondernemen.

Regio Deal Regio Zwolle

Het investeringsprogramma Regio Deal Regio Zwolle bevat 18 achttien projecten met een investeringsbijdrage van 22,5 miljoen euro vanuit het Rijk. DCPV is een van de projecten. De totale begroting van het DCPV project (programma) bedraagt € 1.95 miljoen. DCPV is een initiatief van 5 leadpartners, Polymer Science Park, Hogeschool Windesheim, Natuur en Milieu Overijssel (namens WaardeRing), ROVA (namens CirkelWaarde) en GreenPAC iLab en mede-aanjager Partners for Innovation. Deze leadpartners werken samen met meer dan 100 bedrijven (startups, mkb en grootbedrijf), onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties, gemeenten en de provincie Overijssel. DCPV wordt ondersteund door ontwikkelingsmaatschappij Oost NL.

Klik  hier voor meer informatie over DCPV.

Wilt u meer weten over onze inbreng in dit programma, de toepassing van kunststof recyclaat of ketensamenwerking, neem dan contact op met Ingeborg Gort of Joska Sesink.

 

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Ingeborg Gort +31 (0)6 3933 3524
Joska Sesink