Publicaties
20 januari 2017

Expertisecentrum Circular Design

expertisecentrum Circulair DesignIn opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu voerden we een verkenning uit naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een Expertisecentrum Circular Design.

Uit de verkenning blijkt onder meer dat er een breed gedragen behoefte is aan een Expertisecentrum Circular Design, dat zich vooral richt op kennisdelen en cross-sectorale ketensamenwerking.

De conclusies van deze verkenning zijn gebaseerd op deskresearch, een enquête en interviews. Er zijn gesprekken gevoerd met 140 stakeholders vanuit zowel de aanbod als de vraagkant.

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 2157 4702
Ingeborg Gort +31 (0)6 3933 3524