Publications
4 juni 2021

Apply or explain

Polderen, waar ons land groot mee is geworden, lijkt  ons nu toch vooral in de weg te zitten. In zijn column Apply or Explain in MilieuMagazine pleit Siem Haffmans voor meer actie:  Als iedereen naar elkaar blijft wijzen, schiet het niet op.

We hebben mooie strategische plannen voor een klimaatneutraal en circulair Nederland in 2050. De ambitie van het kabinet is om samen met maatschappelijke partners in 2030 een (tussen)doel te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen). In het Grondstoffenakkoord hebben meer dan 400 bedrijven, ngo’s, financiële instellingen, kennisinstituten, overheden en andere organisaties deze doelstellingen onderschreven. De transitieagenda Kunststoffen heeft dit verder uitgewerkt voor rubber en kunststof en vertaald naar concrete projecten. De inzet van 50% circulaire grondstoffen in 2030 komt overeen met 1.000 kton inzet van kunststof recyclaat. Dat is circa drie tot vier keer meer dan we nu inzetten.

Papier is geduldig. Maar in de praktijk is het vaak lastig, net als bij de vaccinaties, om echt vaart te maken. In 2016 vormde recyclaat 12% van de grondstof voor kunststof producten in Nederland. In 2019 was dit 15%. Met een groei van ca. 1% per jaar is het duidelijk dat we, zonder additionele maatregelen, de ambitie van 50% niet gaan halen. Wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk voor deze transitie? De overheid, bedrijven of consumenten? Of moet Europa het allemaal regelen? En wie gaat deze transitie eigenlijk betalen?

Lees hier de volledige column.

Wilt u meer weten hoe u concreet aan de slag kunt gaan met de toepassing van gecycled plastic. Lees dan het Actieplan toepassing recyclaat of neem contact op met Siem Haffmans.

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 21 57 47 02