Publications
3 februari 2021

Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat

Actieplan toepassen kunststof recyclaat

 

Om de ambitieuze doelstellingen voor de inzet van gerecycled kunststof te halen, zal de hele kunststofketen snel in actie moeten komen. In het Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat hebben de ketenpartijen daarom een gezamenlijke boodschap en vijftien noodzakelijke acties geformuleerd.

Het doel is om samenhang tussen de vele initiatieven te versterken en om noodzakelijke extra acties te formuleren om tot een circulaire kunststofketen te komen. Duidelijk is dat alle stakeholders in de keten een actieve rol moeten spelen.

Het pakket acties valt uiteen in vier categorieën:

  • Bevorderen van de vraag naar kunststofrecyclaat
  • Ontwikkelen van het aanbod van kunststofrecyclaat
  • Ketensamenwerking om vraag en aanbod beter te laten aansluiten
  • Marktvoorwaarden en economische prikkels

Het Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat is opgesteld door Partners for Innovation en het trekkersteam, onder regie van het Transitieteam Kunststoffen en met inbreng bedrijven uit de kunststofketen, ngo’s, kennisinstellingen en overheden. De acties worden komende maanden verder uitgewerkt en komen samen met een routekaart en aanbevelingen in de definitieve versie van het Actieplan.

Neem voor meer informatie contact op met Siem Haffmans.

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 21 57 47 02