Nieuws
6 maart 2020

Overijssel maakt werk van circulaire kunststofketen

De provincie Overijssel wil over tien jaar 35 procent minder virgin fossiele kunststoffen gebruiken dan in 2016. Om dat voor elkaar te krijgen heeft ze samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties een regionale transitieagenda voor kunststoffen opgesteld. Onder het motto: vallen en opstaan, leren en ontwikkelen, terugblikken en vooruitkijken.

In de recent verschenen publicatie ‘Kunststoffen – Regionale Transitieagenda Circulaire Economie Overijssel’ deelt de provincie haar toekomstvisie op de kunststofketen. De overgang naar een circulaire kunststofketen is noodzakelijk om het gebruik van fossiele grondstoffen en de daarmee gepaard gaande CO₂-uitstoot en milieu-impact te verlagen. Bovenal biedt deze transitie echter economische kansen voor het regionale bedrijfsleven.

Knelpunten en oplossingen

Met 140 vestigingen in de rubber- en kunststofverwerkende industrie en de verwerking van 265 kton kunststof per jaar, is de provincie goed voor 13 procent van de totale verwerking in Nederland. Daarvan bestaat slechts 14 procent uit (gedeeltelijk) gerecycled materiaal. De opstellers van de agenda signaleren knelpunten bij de inzameling en recycling van kunststoffen en bij het toepassen van gerecyclede kunststoffen. Tegelijk dragen ze praktische oplossingen en experimentele projecten aan om deze knelpunten aan te pakken, zoals ketenprojecten en circulair ontwerpen. Voor de uitvoering van de voorgestelde acties is naar schatting 1,5 miljoen euro nodig. Daarvan wil de provincie zelf de helft bijdragen. De andere helft komt grotendeels op het conto van het bedrijfsleven.

Ondersteuning Partners for Innovation

De publicatie ‘Kunststoffen – Regionale Transitieagenda Circulaire Economie Overijssel’ is samengesteld door een groep vertegenwoordigers uit de Overijsselse kunststofketen. Partners for Innovation heeft deze Coördinatiegroep ondersteund bij de opstelling van de agenda.

Klik hier om de publicatie te lezen of neem contact op met Ingeborg Gort.

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 21 57 47 02
Peter Vissers +31 (6) 4260 9354