Nieuws
21 september 2020

Nieuwe subsidieronde Horizon 2020 voor Europese Green Deal projecten

Horizon 2020 green deal call

Eind september gaat een nieuwe subsidieronde van Horizon 2020 voor Europese Green Deal projecten van start. Consortia van bedrijven en organisaties uit verschillende Europese lidstaten kunnen subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van de Green Deal van de EU. Partners for Innovation kan bedrijven helpen met het schrijven van de aanvraag en het samenstellen van een consortium van Europese partijen.

De Horizon 2020 ‘European Green Deal Call’ is vooral bedoeld voor onderzoek- en innovatieprojecten die zich in een pilot- of demonstratiefase bevinden. Opvallend is dat direct om een ‘full proposal’, een volledige aanvraag, wordt gevraagd. De aanvragers moeten daarin onder meer uitleggen hoe het project bijdraagt aan de EU-doelen, waarom subsidie nodig is en een plan van aanpak met planning en een begroting voorleggen.

Consortia kunnen vanaf eind september tot januari 2021 een aanvraag indienen. In totaal komt € 1 miljard beschikbaar voor projecten rond de thema’s klimaatverandering, circulariteit, energie, mobiliteit, voedsel, biodiversiteit, minder vervuiling en burgerbetrokkenheid.

Partners for Innovation heeft rondom al deze thema’s de nodige ervaring met het aanvragen van financiering en het opzetten en begeleiden van projecten. Zo zijn we nauw betrokken bij het Horizon 2020 LIFE-programma voor natuurbeleid.

Lees meer over onze diensten en expertise voor projectontwikkeling en financiering voor duurzame innovaties.

Neem voor meer informatie contact op met Peter Karsch of Matthew Doe.

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!