Nieuws
7 juli 2021

Nieuwe regeling voor circulaire innovaties in industrie

Circulaire innovaties in industrie

Onderzoek en ontwikkeling van innovaties voor de circulaire economie krijgt een stimulans met de nieuwe subsidie TSE Industrie: Circulaire economie. De regeling richt zich op nieuwe producten, diensten en processen. De innovaties moeten uiterlijk in 2030 leiden tot een eerste markttoepassing in Nederland.  In totaal is er € 2,5 miljoen subsidie beschikbaar. De regeling is op 6 juli 2021 opengegaan en sluit op 14 september 2021. Wij helpen bedrijven en organisaties samenwerkingsverbanden te vormen en tijdig een volledige aanvraag in te dienen.

Industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling

Het gaat om de ontwikkeling van nieuwe technologie. De regeling ondersteunt industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling voor nieuwe of goedkopere circulaire producten, processen en diensten. Verder dragen de technologische oplossingen bij aan meer vertrouwen, acceptatie en circulair gedrag bij producenten en consumenten. Uiterlijk in 2030 moeten de innovaties op de markt komen in Nederland.

Subsidie tot € 500.000

Alleen een samenwerkingsverband mag een aanvraag voor subsidie doen. In het samenwerkingsverband zit minimaal 1 onderneming. Bij voorkeur neemt ook een onderzoeksorganisatie deel. De looptijd van de ingediende projecten is maximaal 2 jaar. De maximale subsidie voor ieder project is € 500.000. Volledige projectvoorstellen worden na sluiting van de aanvraagperiode gerangschikt. De hoogst scorende projecten krijgen subsidie.

Klik hier voor meer informatie.

TSE Industrie

De TSE Industrie: Circulaire economie is een van de drie thema’s van TSE Industrie die in aanmerking komen voor financiering. De twee andere thema’s zijn:

Industrie algemeen

  • Sluiting van industriële ketens
  • Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem
  • Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen

Klimaatneutrale brandstoffen voor lucht- en scheepvaart

  • Productie van geavanceerde biobrandstoffen voor lucht- en scheepvaart
  • Productie van synthetische brandstoffen voor lucht- en scheepvaart

Experts in circulaire projecten

Partners for Innovation heeft ruime ervaring met aanvragen voor circulaire en duurzame energieprojecten. Wij bieden deskundige ondersteuning bij het tijdig indienen van een volledige en doordachte aanvraag. Ook bij  het opzetten van een consortium en de uitvoering van een project kunnen we een initiërende,, adviserende en begeleidende rol vervullen. Neem voor meer informatie contact op met Peter Karsch.

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Peter Karsch +31 (0)6 2060 7579