Nieuws
21 februari 2020

Mooi! Kansen voor Circulaire Kunststofprojecten

Op 14 februari heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een omvangrijke subsidieregeling gelanceerd voor klimaatinnovaties, waaronder circulaire kunststoffen. Consortia kunnen zich tot 20 april bij RVO aanmelden voor deze MOOI-regeling. Bedrijven die plannen hebben om de keten van kunststoffen te sluiten en die daarvoor een samenwerkingsproject willen starten, kunnen een beroep doen op Partners for Innovation.

Voor de MOOI-regeling (Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie) is 65 miljoen euro beschikbaar. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een project aan de nodige voorwaarden voldoen. Zo moet het project een aanzienlijke omvang hebben. De subsidiabele kosten moeten minstens €2 miljoen zijn. Verder is een integrale aanpak vereist. Dat betekent dat minstens drie bedrijven zich bij het project aansluiten, waaronder baanbrekende mkb-ondernemers en andere belanghebbenden zoals leveranciers, afnemers, gebruikers en lokale partijen. De aanvragers moeten een innovatieplan met mijlpalen overleggen die SMART geformuleerd zijn: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

Samenwerkingsprojecten

Partners for Innovation kan daarbij helpen. We hebben veel ervaring met het opzetten van samenwerkingsprojecten rondom circulaire kunststoffen en de uitvoering daarvan. Zo zijn we intensief betrokken bij  CIRCO Kunststoffen, als sectorcoördinator en als workshoptrainer. Verder ondersteunen we innovatieve bedrijven bij het aanvragen van financiering, het ontwikkelen van duurzame projecten, het opzetten van nieuwe verdienmodellen en het beïnvloeden van consumentengedrag.

Innovatievraagstukken

Het innovatiethema Circulaire Kunststoffen valt onder de categorie Industrie. Hiervoor is 17 miljoen euro gereserveerd. Het gaat concreet om de volgende kennis- en innovatievraagstukken:

  • Inzicht in nieuwe waardeketens voor kunststoffen en de benodigde systeeminnovaties
  • Materiaal- en productinnovaties: ontwerp van duurzame nieuwe materialen en producten
  • Ontwikkeling en optimalisatie van mechanische en chemische recycling, inclusief inzameling, voorbewerken, sorteren en scheiden
  • Gedrag en acceptatie rond circulaire producten en ketens, inclusief inbouw van gedragseffecten in economische en impactmodellen
  • Ontwikkeling van biobased routes als nieuwe koolstof binnen circulaire kunststofketens

Na een beoordeling van RVO krijgen de aanvragers tot 8 september de tijd om een subsidieaanvraag in te dienen.

Meer weten?

Klik hier voor meer informatie over de MOOI-regeling of neem contact met ons op.

 

 

 

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Peter Vissers +31 (6) 4260 9354
Siem Haffmans +31 (0)6 21 57 47 02