Nieuws
26 februari 2019

Minister Kaag bezoekt Niger

Afgelopen week bracht minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag een bezoek aan Niger om te praten over ondernemerschap en werkgelegenheid. Als onderdeel van haar bezoek organiseerde AgriProFocus een lunch, waarbij de minister met lokale (landbouw)ondernemers en betrokken organisaties sprak. 

Uitdagingen en kansen voor ondernemers in Niger

Niger kampt met een hoge jeugdwerkloosheid. Het land heeft verhoudingsgewijs veel jonge mensen en veel ontwikkelingssectoren zijn nog onbenut. Jonge ondernemers hebben echter te maken met meerdere uitdagingen, waaronder een gebrek aan ondernemersbewustzijn, beperkte toegang tot hulpmiddelen en een gebrek aan ontwikkelingskansen in het algemeen, vooral voor vrouwen. Tegelijkertijd zijn er veel kansen voor ondernemers in het land, met name in de agrarische sector, aangezien het gebied veel landbouwpotentieel heeft.

Nederland & Niger

Nederland ondersteunt daarom lokale activiteiten door in te zetten op ontwikkeling van de private sector, ondernemerschap en onderwijs om de nieuwe generatie te helpen bij de ontwikkeling van de juiste vaardigheden en instrumenten. Het netwerk AgriProFocus, gecoördineerd door Rakia Gazibou van Partners for Innovation, richt zich daarbij op de bevordering van het ondernemerschap en de werkgelegenheid voor jongeren.

Eerlijke competitie en gezamenlijk optreden

Deelnemers kwamen met concrete oplossingen om de bovengenoemde uitdagingen aan te pakken. Zo benoemden ze het belang van eerlijke concurrentie tussen lokale en geïmporteerde producten. Hierbij gaat het zowel om de prijs, als om de toegang tot verpakkingen en certificering. Ondernemerschap moet gestimuleerd worden, zodat de krachten gebundeld worden en ondernemers een collectieve impact kunnen maken. De oprichting van een ministerie gericht op ondernemerschap onder jongeren zou daarbij een wezenlijk verschil kunnen maken.

Aan het einde van de lunch sprak Sigrid Kaag haar voldoening uit en gaf ze aan dat Nederland Niger zou steunen bij de ontwikkelingsinspanningen om ondernemerschap in de landbouw, werkgelegenheid onder jongeren, onderwijs en water te bevorderen. Verdere versterking van de samenwerking tussen Niger en Nederland staat hoog op haar agenda.

Meer informatie

Lees meer op de website van AgriProFocus of de website van Nederland en u.

Meer weten over onze activiteiten in Niger? Neem contact op met Rakia Gazibou of Peter Karsch.

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Peter Vissers +31 (6) 4260 9354
Siem Haffmans +31 (0)6 21 57 47 02