Nieuws
17 februari 2020

Milieu vaart wel bij elektrische mosselkotter van Damen Maaskant

Door de dieselmotor van een mosselkotter te vervangen door een hybride aandrijving gaat de uitstoot van schadelijke stoffen flink omlaag. Het brandstofverbruik daalt met bijna 70%, terwijl de uitstoot van fijnstof en stikstofoxides met 46% resp. 76% omlaag gaat. De CO₂-emissie daalt met een kwart en als van groene stroom gebruik wordt gemaakt zelfs met 68%. Dit blijkt uit een vergelijkende milieustudie die Partners for Innovation heeft uitgevoerd voor Damen Maaskant Shipyards Stellendam.

Damen Maaskant leidt een onderzoeksproject naar hybride en volledig elektrische voortstuwing in de Nederlandse mosselsector. Dit project AQUACULTURe is een gezamenlijk initiatief van Damen en meerdere partijen, waaronder toeleveranciers, dienstverleners en Nederlandse mosselkwekers.

Het doel van dit project is om een systeem te ontwikkelen dat het mogelijk maakt om ten minste 50% van de tijd volledig elektrisch te varen. Verder moet de energie-efficiency van bestaande installaties met ten minste 15% omhoog en de uitstoot van CO₂, NOx, SOx en fijnstof met ten minste 50% omlaag ten opzichte van bestaande schepen.

Milieu-impact

Partners for Innovation heeft de milieu-impact van een hybride aangedreven kotter vergeleken met de daadwerkelijke uitstoot van een reguliere mosselkotter tijdens een normale week op zee. Deze kotter is beschikbaar gesteld door een van de andere partners in het AQUACULTURe-project. Uit deze studie blijkt dus dat de beoogde emissiereductie ruimschoots haalbaar is als van groene stroom gebruik wordt gemaakt.

Klik hier voor meer informatie over het project of neem contact op met Matthew Doe (m.doe@partnersforinnovation.com).

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Peter Vissers +32 (0)4 9757 0466
Siem Haffmans +31 (0)6 21 57 47 02