Nieuws
14 oktober 2020

LIFE zet scherper in op energietransitie, circulaire economie en biodiversiteit

LIFE aangescherptDe zevenjarige Europese subsidieregeling LIFE loopt dit jaar af. Voor de volgende periode tot 2027 ondergaat deze regeling voor natuur-, milieu- en klimaatprojecten een aantal veranderingen. Energietransitie, circulaire economie en kleinschalige biodiversiteit krijgen een prominentere rol. Goed nieuws is ook dat twee Nederlandse voorstellen zijn goedgekeurd om Natura 2000 gebieden te beschermen.

Onder het sub-programma Klimaat komt een nieuw onderdeel: Clean Energy Transition (CET). Het doel daarvan is de betrokkenheid van het publiek en belanghebbenden te vergroten en de capaciteitsopbouw, communicatie, bewustwording en investeringen rondom de energietransitie te bevorderen.

Verder komt er explicieter aandacht voor de circulaire economie en (kleinschalige) biodiversiteit. Vooral projecten die speciaal gericht zijn op de ontwikkeling, demonstratie en toepassing van technologieën en praktijkoplossingen voor specifieke lokale situaties, maken kans. Daar valt ook de aanpak van (zwerf)afval onder. Klik hier voor de andere belangrijke wijzigingen.

Nederlandse voorstellen goedgekeurd

De Europese Commissie heeft het voorstel van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor een LIFE Preparatory Project (PreP) goedgekeurd. Een PreP is bedoeld om de implementatie van specifiek EU-milieubeleid en EU-regelgeving te ondersteunen. In dit project gaat LNV met onder meer provincies een conceptvoorstel ontwikkelen voor de kwaliteitsverbetering van N2000 gebieden, met name in relatie tot stikstof.

Het LIFE programma heeft ook het Nederlandse Integrale Project (IP) All4biodiversity gehonoreerd. Dit project van ruim €16 miljoen richt zich op het verlagen van de milieudruk van landbouw en infrastructuur op Natura 2000 gebieden. In het project worden manieren ontwikkeld waardoor met wederzijdse voordelen en verdienmodellen boeren, natuurbeheerders en overheden kunnen samenwerken aan meer biodiversiteit. De kick off van dit programma was op 14 oktober 2020.

Bij het opstellen van beide voorstellen heeft Partners for Innovation ondersteuning geboden.

Hulp bij projectontwikkeling en aanvraag

Partners for innovation is al enige jaren betrokken bij het LIFE-programma. Wilt u meer weten over de nieuwe LIFE-regeling en hoe wij u kunnen helpen met het ontwikkelen van een LIFE-project of het indienen van een aanvraag? Neem dan contact op met Peter Karsch of Torben Mulder.

Klik hier voor meer informatie over de aangepaste LIFE-regeling en de Nederlandse voorstellen.

 

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Peter Karsch +31 (0)6 2060 7579
Torben Mulder