Nieuws
9 oktober 2020

Inspiratiegids voor duurzame geneesmiddelensector

duurzame farmacieketenOm de farmaciesector te helpen met verduurzaming hebben de brancheverenigingen Neprofarm, VIG, Bogin en KNMP samen met Partners for Innovation de Inspiratiegids: ‘Op weg naar een duurzame farmacieketen’ opgesteld. Met deze inspiratiegids willen zij de sector inspireren én motiveren.

Geneesmiddelen leveren een belangrijke bijdrage aan de samenleving. Elk jaar worden er rond de 420 miljoen geneesmiddelenverpakkingen verstrekt, waardoor mensen niet dood gaan, genezen, langer leven, minder tot geen pijn meer hebben, of beschermd worden tegen ziektes. Maar geneesmiddelen hebben ook een impact op het milieu. Het besef in de maatschappij over klimaatverandering groeit en daarbij ook de aandacht voor de effecten van geneesmiddelen op het milieu en mate van verspilling. Binnen de geneesmiddelenketen wordt daar werk van gemaakt. Verduurzaming van de keten levert naast milieuwinst ook gezondheidswinst op doordat bijvoorbeeld antibioticaresistentie bij de bron kan worden aangepakt en door reductie van CO2 uitstoot.

inspriatiegids duurzame farmacie

De gids geeft een overzicht van de medicijnketen vanuit de invalshoek duurzaamheid en bevat actuele ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden op dit gebied. Alle stappen in de levenscyclus van een geneesmiddel bevatten kansen voor verduurzaming. Van het ontwikkelen, produceren, verpakken, transporteren, uitgeven, voorschrijven tot aan gebruiken en vernietigen van geneesmiddelen.

Het realiseren van een duurzame farmacieketen lukt alleen door verregaande samenwerking tussen de partijen die deel uitmaken van deze keten – vanaf de ontwikkeling en toelating van medicijnen, distributie, het voorschrijven en gebruik, tot aan afvalverwerking en waterzuivering. Hiervoor is een ketenbrede en integrale benadering nodig waarbij met gezondheid en veiligheid voor de patiënt voorop, de kosten, de leveringszekerheid én het milieu wordt meegenomen.

Download de inspiratiegids.

Lees hier het artikel in Milieu Magazine Duurzaamheid biedt farmacieketen nieuw perspectief.

Neem voor meer informatie contact op met de Vereniging innovatieve geneesmiddelen

 

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Peter Vissers +31 (6) 4260 9354
Siem Haffmans +31 (0)6 21 57 47 02