Nieuws
25 mei 2020

Hulp bij aanvraag Europees milieu- en klimaatprogramma LIFE

Europees milieu en klimaatprogramma LIFEDeadlines medio juli.

Is uw bedrijf actief op het gebied van milieu, natuur of klimaat? Dan bent u wellicht geïnteresseerd in financiële steun van het Europese LIFE-programma. Het programma ondersteunt verschillende typen projecten zoals pilots, demonstraties, best practices en informatie- en bewustwordingsprojecten. Partners for Innovation kan u ondersteunen bij het opstellen van het voorstel en het tijdig indienen van het complete document.

LIFE is het Europese milieu- en klimaatprogramma voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2020. In vergelijking met veel andere financieringsprogramma’s zijn LIFE-projecten relatief flexibel wat betreft de opzet ervan. U kunt bijvoorbeeld beslissen of u een project alleen wilt uitvoeren of dat u liever de krachten bundelt met partners uit uw eigen land of uit een ander EU-land.

Kernthema’s

Het LIFE-programma is onderverdeeld in de subprogramma’s Environment en Climate Action.

Het subprogramma Environment omvat drie kernthema’s:

  • LIFE Environment and Resource Efficiency
  • LIFE Nature and Biodiversity
  • LIFE Environmental Governance and Information

The sub-programma Climate Action omvat eveneens drie kernthema’s:

  • LIFE Climate Change Mitigation
  • LIFE Climate Change Adaptation
  • LIFE Climate Governance and Information

Sluitingsdata

De deadline voor concept voorstellen voor LIFE Environment and Resource Efficiency is 14 juli en voor LIFE Nature and Biodiversity 16 juli. Voor het subprogramma Climate Action kunnen alleen volledige voorstellen worden ingediend. Die moeten vóór de sluitingsdatum van 6 oktober worden ingediend.

Ondersteuning

Partners for Innovation heeft vakkennis op het gebied van projectontwikkeling en financiering op al deze drie gebieden. Onze experts kunnen u ondersteunen bij het aanvraagproces en assisteren bij het opzetten van een project (met partners). Als u geïnteresseerd bent in LIFE Environment and Resource Efficiency, kunt u contact opnemen met Peter Karsch, voor LIFE Nature and Biodiversity met Torben Mulder en voor de LIFE Climate Action met Matthew Doe.

Klik hier voor meer informatie over de LIFE-oproep tot het indienen van voorstellen.

 

 

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Peter Karsch +31 (0)6 2060 7579
Torben Mulder