Nieuws
30 06 2021

Webinar LIFE IP All4Biodiversity

All4biodiversity

Nederland kent veel mooie natuurgebieden, met bijzondere planten, dieren en landschappen. Door verdroging, versnippering of teveel stikstof staat de natuur onder druk. Vaak komt dit door activiteiten in de directe omgeving. All4biodiversity wil daar iets aan doen. Dit zesjarige programma (2020-2025) wil de kwaliteit van natuurgebieden in Nederland verhogen door een integrale aanpak voor het beheer van de terrestrische Natura 2000 gebieden inclusief de omliggende gebieden te ontwikkelen.

Daarom organiseert de Stichting Biodiversiteitsherstel een webinar over LIFE IP All4Biodiversity waarin verschillende partijen samenwerken om de kwaliteit van natuurgebieden in Nederland te verhogen. Het webinar vindt plaats op woensdag 30 juni a.s. van 09:00 tot 12:30 uur.

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

LIFE IP All4Biodiversity

Vijf provincies, twee ministeries, verschillende natuur- en landbouworganisaties en de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel werken samen om de kwaliteit van natuurgebieden te verhogen. Ze zoeken  binnen het programma ‘All4biodiversity’ naar kansen voor een meer natuurlijk beheer rondom natuurgebieden en inventariseren hoe dat financieel en organisatorisch mogelijk gemaakt kan worden. De provincie Zuid-Holland leidt het programma dat mogelijk wordt gemaakt door een bijdrage uit het Europese LIFE IP fonds. Partners for Innovation heeft de aanvraag voor een bijdrage uit dit Europese fonds intensief begeleid.

Bekijk de pagina over All4Biodiversity. Neem voor meer informatie over onze activiteiten rondom duurzaam landgebruik  of   projectfinanciering en ontwikkeling contact op met Torben Mulder of Peter Karsch.

 

 

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Torben Mulder
Peter Karsch +31 (0)6-2060 7579