Nieuws
25 juni 2021

Europese LIFE-subsidie voor klimaat en natuur binnenkort open

Europese LIFE-subsidie

Binnenkort, vermoedelijk half juli, kunnen bedrijven en organisaties weer een aanvraag indienen voor de Europese LIFE-subsidieregeling voor klimaat en natuur. LIFE is een langlopend en omvangrijk programma om de Europese klimaat-, natuur-, en milieudoelstellingen te realiseren. Partners for Innovation heeft veel ervaring met succesvolle subsidieaanvragen binnen deze regeling. 

LIFE bestaat al sinds 1992. In 2021 gaat de volgende periode van zes jaar in. Het budget is met € 2 miljard verhoogd naar € 5,4 miljard, Elke organisatie kan subsidie aanvragen: bedrijven, overheidsorganisaties, non-gouvernementele organisaties (NGOs) en kennisinstellingen. Ook het Caribisch gebied mag straks aanspraak maken op LIFE. Het bevorderen van biodiversiteit krijgt daarbij de prioriteit.

Het programma telt vier deelprogramma’s. Het vierde deelprogramma is nieuw.

  1. Natuur en biodiversiteit
  2. Circulaire economie en kwaliteit van leven
  3. Klimaatadaptatie en -mitigatie
  4. Hernieuwbare energietransitie

De Integrale Projecten worden voortgezet met de introductie van strategische natuurprojecten (SNAP) en strategische geïntegreerde projecten (SIP).

Wegwijs binnen LIFE

Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten projecten het Europese natuur-, milieu- of klimaatbeleid verder ontwikkelen of in de praktijk brengen. LIFE is een breed programma. Het is daarom van belang een goede inschatting te maken of een project onder LIFE valt en onder welk deelprogramma en om welk type project het gaat. Elk deelprogramma heeft een eigen kader en aanvraagprocedure. Daarnaast zijn er verschillende LIFE financieringsvormen en soorten projecten, die deels weer eigen voorwaarden hebben.

Succesvolle aanvraag

De slagingskans van een project hangt af van de kwaliteit van de aanvraag. Partners for Innovation ondersteunt bedrijven en organisaties bij het indienen van een LIFE-subsidieaanvraag. Onze aanpak blijkt succesvol. Zo hebben we de goedgekeurde aanvraag voor LIFE IP subsidie voor het project All4biodiversity intensief begeleid. In dit project werken vijf provincies, twee ministeries, verschillende natuur- en landbouworganisaties en de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel samen om de kwaliteit van natuurgebieden te verhogen. Ook voor andere projecten hebben we geholpen LIFE-financiering in de wacht te slepen, waaronder een voorstel rond tapijtrecycling van Tarkett en een LIFE Preparatory Project (PreP) voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In dit project gaat het ministerie met onder meer provincies een conceptvoorstel ontwikkelen voor de kwaliteitsverbetering van Natura 2000 gebieden, met name in relatie tot stikstof.

Klik hier voor meer informatie over het LIFE-programma.

RVO organiseert op 29 juni een webinar over het nieuwe LIFE-programma.

Projectfinanciering en ontwikkeling

Partners for Innovation ondersteunt organisaties en bedrijven die duurzaam landgebruik willen bevorderen. Wilt u meer informatie hoe wij kunnen helpen bij de aanvraag van (Europese) financiering of ontwikkeling van uw natuurproject, neem dan contact op met Peter Karsch of Torben Mulder.

 

 

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Peter Karsch +31 (0)6-2060 7579
Torben Mulder