Hernieuwbare
energie

Samen met onze partners zorgen we ervoor dat steeds meer mensen toegang krijgen tot hernieuwbare energie én dat deze wordt opgewekt zonder schade voor mens of milieu.

Lees meer
Werkgebied

Wind, zon en biomassa

Het energieverbruik stijgt nog altijd. Wereldwijd is afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De energietransitie is in volle gang om energieopwekking uit fossiele bronnen te vervangen door duurzame alternatieven als wind, zon, water en biomassa.

Biomassa wordt steeds belangrijker als groene grondstof en energiebron. Reststromen biomassa uit de landbouw, bosbouw, industrie en van huishoudens kunnen weer ingezet worden als bron voor grondstoffen, brandstoffen en voor energieopwekking.

Hernieuwbare energie in Sub-Sahara Afrika

Van bio-energie uit afvalstromen tot windturbines en zonnepanelen, in Sub-Sahara Afrika zijn volop kansen voor een schone elektriciteitsvoorziening. Ongeveer 600 miljoen mensen in deze regio hebben nog geen toegang tot elektriciteit, terwijl er veel hernieuwbare bronnen zijn en de vraag naar energie op veel plekken groter is dan het aanbod. Partners for Innovation ondersteunt bedrijven, overheden en NGOs bij het initiëren, ontwikkelen en implementeren van projecten, beleid en programma’s voor duurzame energie in Sub-Sahara Afrika.

We duiken in (nieuwe) markten en onderzoeken de haalbaarheid en financiering van projecten en beoordelen de duurzaamheid van projecten. Daarnaast gaan we op zoek naar samenwerkingen en zorgen we voor capaciteitsopbouw in de vorm van trainingen en workshops.

Projecten

Gerelateerde projecten

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Emiel Hanekamp +31 (0)6 5154 2539
Peter Vissers +31 (6) 4260 9354