Projectontwikkeling
& financiering

Voor veel innovatieprojecten is publieke financiering beschikbaar, bijvoorbeeld in de vorm van een subsidie of lening onder gunstige voorwaarden. Deze vormen van financiering kunnen de stap betekenen van idee naar werkelijkheid. Een goed projectvoorstel is daarbij de onmisbare eerste stap.

Expertise

Een goed
project voorstel

Verschillende partijen, waaronder de Nederlandse overheid en de Europese Unie, erkennen het belang van duurzame innovatie en bieden mogelijkheden voor financiële ondersteuning. Soms betreft de innovatie een eerste idee, soms een concreet plan, en in andere gevallen opschaling van een pilot of demonstratie.

Uitwerking van je idee

In alle gevallen is een goed projectvoorstel, inclusief beschrijving van de business case, onmisbaar. Het ontwikkelen van een projectvoorstel helpt bij het omzetten van een idee in een duurzaam, vermarktbaar en winstgevend bedrijfsconcept: tijdens het proces worden de te zetten stappen gedefinieerd, gepland en gebudgetteerd en worden contacten gelegd met organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan de realisatie.

Innovatief idee of concept, nieuw product, dienst of proces?

Wij ondersteunen bedrijven met het opzetten en indienen van succesvolle projectvoorstellen op het gebied van duurzame energie, innovatie en klimaat en milieu. Dit kunnen internationale, Europese, nationale en regionale subsidieregelingen zijn.

We bieden ondersteuning bij het hele innovatieproces, van ideeontwikkeling tot het vinden van mogelijke regelingen en partners. Daarnaast ondersteunen we je bij het opstellen van projectvoorstellen, de implementatie en de uiteindelijke rapportage.

Neem contact op met Peter Karsch om inzicht te krijgen in de financieringsmogelijkheden voor jouw innovatie.

Projecten

Gerelateerde projecten

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Peter Karsch +31 (0)6 2060 7579
Peter Vissers +32 (0)4 9757 0466