STRATEGIE EN BELEID

Hoe kan de overheid effectief beleid ontwikkelen om duurzaam landgebruik te versnellen? Hoe kun je als bedrijf inspelen op marktontwikkelingen en het overheidsbeleid? Wij geven strategische en beleidsadviezen waarmee (inter)nationale, regionale en lokale overheden, brancheorganisaties en bedrijven direct mee aan de slag kunnen.

Expertise

Betrouwbare kaders en eerlijke verdeling

De transitie naar duurzaam landgebruik vraagt om ingrijpende veranderingen van onze huidige intensieve bodemgebruik. Dit lukt alleen door een combinatie van overheidsbeleid, technologische innovaties, ketensamenwerking, nieuwe verdienmodellen en gedragsverandering bij gebruikers. We zijn op de hoogste van de meest recente natuurwet- en regelgeving rond Natura 2000-gebieden en habitat-, bedreigde soorten- en vogelrichtlijnen.

Hoe ziet onze analyse eruit?

Voor overheden kunnen we verschillende beleidsopties onderzoeken die de natuur ten goede komen. We houden rekening met de belangen van alle stakeholders en zorgen voor betrouwbare kaders en een eerlijke verdeling van middelen. Voor brancheorganisaties en bedrijven kunnen wij een innovatiestrategie uitwerken die past binnen de verwachte en vooruitloopt op toekomstige mondiale en Europese regelgeving en lokaal overheidsbeleid.

Een paar voorbeelden:

Neem voor meer informatie contact op met Torben Mulder of Jasmijn Sybenga.

Projecten

Gerelateerde projecten

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Torben Mulder +31 (0)6 1461 8630
Jasmijn Sybenga +31 (0)6 2811 0277