Levenscyclus
analyse

Waar begin je als je een product of dienst wil verduurzamen en milieuprestaties wil verbeteren? Een levenscyclusanalyse (LCA) biedt aanknopingspunten door de milieu-impact te berekenen.

Expertise

Waarom een LCA?

Omdat er in de levenscyclus van een product of dienst zoveel fases zijn en factoren een rol spelen, is vaak niet duidelijk waar de (meeste) milieu-impact vandaan komt. Een LCA geeft duidelijkheid over de oorzaak en aard van de impact en biedt daarmee milieukansen voor je product of activiteit.

De levenscyclus

De levenscyclus verwijst naar de hele keten van een product: van winnen van grondstoffen, fabricage, distributie, (her)gebruik en afvalverwerking tot transport. De som van al deze stappen is de levenscyclus. Bij een levenscyclusanalyse (LCA) wordt de milieu-impact van deze hele cyclus berekend en geanalyseerd. Hierbij onderzoeken we bijvoorbeeld de schade aan ecosystemen, de grondstofbeschikbaarheid, de klimaatimpact en de CO2-uitstoot.

Aan de slag met een levenscyclusanalyse

In een levenscyclusanalyse nemen we de milieu-impact van de hele keten onder de loep, inclusief een benchmark met concurrenten en nieuwe concepten. Bij een LCA onderzoek doorlopen we de standaard LCA methodiek (ISO 14040/44). De LCA Quick-scan geeft een snel en kosteneffectief beeld van de milieu-impact van je producten en andere activiteiten. De CO2-footprint geeft een nauwkeurig beeld van specifiek de CO2-impact van producten en processen.

Projecten

Gerelateerde projecten

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!