Circulair ontwerpen
& ondernemen

Om koploper te zijn en blijven in jouw branche is innovatie noodzakelijk. Duurzaamheid en de overgang naar een circulaire economie zijn hierbij belangrijke drijvers. Maar hoe kan je als bedrijf succesvol zijn in een circulaire economie en je verdienmodellen en (product)ontwerpen innoveren?

 

Expertise

Waarom
circulair ontwerpen?

Circulaire businessmodellen en ontwerpstrategieën bieden nieuwe mogelijkheden om toegevoegde waarde te creëren. Een duurzaam product of dienst levert concurrentievoordeel op en draagt bij aan de toekomstbestendigheid van je product of dienst.

Nieuwe businesskansen

Doordat de focus in een circulaire economie verschuift van de verkoop van producten naar continue, prestatiegerichte dienstverlening ontstaan er nieuwe businesskansen. Wanneer producten gekoppeld worden aan dienstverlening wordt het belangrijker dat de producten van hoge kwaliteit zijn. Hierdoor behouden producten, onderdelen en materialen zo lang mogelijk en op een zo hoog mogelijk niveau hun waarde. Afspraken over terugname van je producten met je afnemers leiden tot nieuwe mogelijkheden voor je bedrijfsvoering en besparingen op inkoop. Met als bonus werkgelegenheid én milieuvoordeel.

Aan de slag met circulair ontwerpen en ondernemen

We gaan graag samen aan de slag in het verduurzamen van je onderneming, product of dienst. We ondersteunen bij de (strategie)ontwikkeling van circulaire businessmodellen, producten en diensten. Daarnaast beoordelen we de technische en economische haalbaarheid en de milieu-impact. We begeleiden circulaire projecten en coördineren de stakeholderrelaties.

 

Projecten

Gerelateerde projecten

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 21 57 47 02
Ingeborg Gort +31 (0)6 3933 3524