Blog
18 januari 2023

Creativiteit voor snel natuurherstel

natuurherstelOp 19 november neemt hoogleraar natuurbeschermings- en waterrecht Kees Bastmeijer afscheid van de universiteit van Tilburg. In een interview in Trouw stelt hij dat we er juridisch een potje van maken bij de uitvoering van het natuurbeschermingsrecht.

Torben Mulder

Volgens Bastmeijer gebeurt het regelmatig dat er ‘creatieve benaderingen’ worden gekozen om de scherpe randjes van het natuurbeschermingsrecht te vijlen. “Die worden dan door onze Raad van State geaccordeerd, maar later alsnog gecorrigeerd door het Europese Hof. Onze bestuursrechters kijken vaak alleen naar de letter van de wet en onvoldoende naar wat hun uitleg betekent voor de naleving van verdragen en Europees recht.”

Dit interview laat nogmaals zien dat we op een verkeerde manier te creatief omgingen met de natuurwetgeving. Hopelijk gaan we alle creativiteit die de laatste jaren is ingezet voor het zoeken en vinden van ‘geitenpaadjes’ nu gebruiken om snelle routes naar natuurherstel te vinden en tot uitvoering te brengen.

Niet alleen omdat de kwakkelende natuur daarom vraagt maar ook omdat we dan de impasse op het gebied van woningbouw en opvang van erkende vluchtelingen kunnen doorbreken. En omdat onze eigen gezondheid en die van de land- en tuinbouw er zeer bij gebaat is.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Kees Bastmeijer na een jarenlange strijd voor betere toepassing van het wet- en regelgeving voor natuurbescherming is ontmoedigd en gedacht heeft: ik kan me beter inzetten voor de bescherming van de natuur in de arctische zone.

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Torben Mulder +31 (0)6 1461 8630